Compartir: 

La mesura de la inflació és un element fonamental en una economia moderna perquè la taxa d'increment dels preus es pren com a referència a l'hora de fixar salaris, pensions, lloguers, etc.Així, la taxa d'inflació acaba determinant en certa mesura l'evolució de les rendes particulars i també les públiques. Per això, l'índex de preus de consum (IPC) que elabora l'Institut Nacional d'Estadística és un dels indicadors econòmics més importants i més coneguts.

Les tècniques d'elaboració de l'IPC responen a unes pautes estadístiques rigoroses. Però ens podem preguntar si és possible afinar més la mesura de la inflació. Això és el que, als Estats Units, es va plantejar el Comitè de Finances del Senat, preocupat per la sospita que l'índex de preus de consum elaborat pel Bureau of Labour Statistics sobrevalorava la inflació. El Comitè va encarregar a un grup d'experts que elaborés un informe sobre aquesta qüestió tan important, tenint en compte els treballs existents en aquell país. Així va sorgir, el 1996, l'anomenat Informe Boskin en el qual els experts van estimar que l'IPC americà podria estar sobrevalorant la inflació en un 1,1% anual, en un rang de valors que aniria del 0,8 a l'1,6%. Les implicacions són importantíssimes. Per exemple, el dèficit públic derivat d'aquesta desviació es convertiria al cap de deu anys en el quart programa en importància de la despesa pública als Estats Units, després de la seguretat social, la sanitat i la defensa.

El Servei d'Estudis de "la Caixa", considerant que seria molt útil disposar d'un estudi que estimés de manera similar a l'Informe Boskin el biaix de la inflació espanyola mesurada per l'IPC, va encarregar a Fedea l'elaboració de l'informe que presentem. Els autors, Javier Ruiz-Castillo, Eduardo Ley i Mario Izquierdo han fet un treball rigorós i difícil perquè, a diferència de l'Informe Boskin, no s'han pogut basar en investigacions prèvies fetes per al nostre país, i arriben a conclusions sorprenents, ja que estimen que l'IPC podria sobrevalorar la inflació espanyola en un 0,6% anual. Es tracta d'un treball molt rellevant, rigorós, complet –a pesar de les limitacions de la informació disponible– i, sobretot, d'un treball que invita a fer i possibilita una reflexió ben fonamentada sobre molts aspectes de la política econòmica i de la vida quotidiana d'interès per a tots els ciutadans.

Compartir: