Compartir: 
També disponible:
Col·lecció Estudis Econòmics

L'ampliació cap a l'Est tindrà profundes conseqüències per a la Unió Europea. Els països candidats presenten una sèrie de particularitats que no s'han donat en anteriors ampliacions. Són països que encara estan realitzant un trànsit d'un sistema econòmic de tipus planificat a una economia de mercat. Per tant, estan vivint un procés de transformació interna, en els àmbits polític, econòmic i social, molt difícil i de gran profunditat. Un segon element que cal tenir en compte és que el seu nivell de prosperitat econòmica és netament inferior al dels països de la UE. Conseqüentment, requeriran un suport important del pressupost comunitari per emprendre les reformes estructurals pendents. En aquest sentit, cal destacar que certs països candidats poden alterar l'equilibri dels actuals mecanismes de cohesió econòmica i social i de la política agrícola comuna de la UE, tot això en presència d'un marc pressupostari amb molt poques possibilitats d'expansió. Finalment, la plena integració dels països candidats a la UE i en el procés de globalització comportarà canvis importants en les destinacions tradicionals dels fluxos d'inversió i comercials, un element força transcendental quan es considera que aquests països disposen d'un capital humà i d'un nivell de costos de producció netament competitiu en certs segments molt rellevants per a l'economia espanyola.

Aquesta monografia recull l'estudi encarregat per la Delegació per a la Unió Europea de l'Assemblea Nacional francesa la finalitat del qual és fer un primer inventari dels principals impactes de l'ampliació dins un enfocament molt ampli, no limitat a l'àmbit nacional. Per enriquir el valor que aporta al lector i actualitzar les novetats que s'han produït en el procés d'ampliació des de la publicació de l'estudi en la versió original francesa, s'inclou un capítol d'actualització que recull el nou marc pressupostari de la UE per al període 2000-2006 i l'evolució del procés d'ampliació fins a l'actualitat.

Compartir: