Compartir: 
També disponible:
Col·lecció Estudis Econòmics

L'euro ha transformat molts aspectes de la vida econòmica i financera des de la seva creació l'any 1999. L'euro no ha pogut funcionar amb normalitat perquè no ha existit com a moneda física d'ús quotidià. El peculiar disseny de la transició a l'euro va convertir aquests tres primers anys en un període transitori en què la moneda europea no va poder complir totes les seves funcions en tant que diner. Però en qualsevol cas el seu impacte sobre les economies ha estat molt important. En aquest estudi es revisen els efectes directes de la implantació de l'euro i es presta una atenció especial a la política monetària i al tipus de canvi. També s'examinen els efectes i les influències de la moneda única sobre l'economia de la zona de l'euro tenint en compte les limitacions que imposa el fet que els tres anys del període transitori no són un espai de temps suficient per arribar a resultats concloents. També s'intenta identificar l'impacte sobre l'economia espanyola, la despesa dels consumidors, la inversió de les empreses, els comptes del sector públic, el finançament de companyies i particulars, l'ocupació, etc. Un últim capítol sintetitza les conclusions principals.

Compartir: