Compartir: 
El Banc Mundial preveu una expansió modesta de l’economia mundial

El Banc Mundial preveu una expansió modesta de l’economia mundial. Després de registrar un creixement estimat del 2,9% el 2019, el Banc Mundial espera una certa recuperació el 2020, fins al 3,2%, per després arribar al 3,3% el 2021. L’acceleració del creixement es deurà en gran mesura al major ritme d’activitat de les economies emergents que, amb tot, encara creixeran per sota dels registres històrics. Tot i la millora cíclica, el balanç de riscos que poden rebaixar l’abast de l’expansió és important: recrudescència de les tensions comercials, volatilitat financera en avançats i emergents, i caigudes inesperades del creixement en les grans economies.

Els indicadors econòmics més recents dels EUA confirmen que la desacceleració de l’activitat americana no és preocupant. Així, l’índex de sentiment empresarial (ISM) de serveis va augmentar de forma considerable al desembre, fins als 55,0 punts (+1,1 punts), clarament per sobre del límit dels 50 punts (que delimita la zona expansiva de la contractiva). Aquesta millora en els serveis matisa la caiguda en l’ISM de manufactures que coneixíem la setmana passada. Així mateix, en l’àmbit laboral, la creació d’ocupació de desembre va ser més feble que en mesos anteriors (145.000 llocs de treball), però es va situar en una cota elevada per a una economia en plena ocupació. En el conjunt de l’any 2019, la mitjana mensual de creació va ser d’uns sòlids 176.000 llocs de treball. De la mateixa manera, la taxa d’atur es va mantenir en un baix 3,5% a finals del 2019 i els salaris van augmentar un 2,9% interanual.

Compartir: