Compartir: 
El BCE espera que el creixement del PIB es redueixi el 2020 (1,1%) abans de recuperar-se el 2021 (1,4%)El BCE espera que el creixement del PIB es redueixi el 2020 (1,1%) abans de recuperar-se el 2021 (1,4%)El BCE espera que el creixement del PIB es redueixi el 2020 (1,1%) abans de recuperar-se el 2021 (1,4%)El BCE espera que el creixement del PIB es redueixi el 2020 (1,1%) abans de recuperar-se el 2021 (1,4%)

El BCE espera que el creixement del PIB es redueixi el 2020 (1,1%) abans de recuperar-se el 2021 (1,4%), impulsat per la reducció de la incertesa després d’un brexit ordenat, la millora de la demanda externa i una relaxació de la política fiscal en alguns països. El BCE també preveu que la inflació es redueixi el 2020 (1,1%), a causa de l’efecte de base en el component energètic, abans de pujar fins a l’1,4% el 2021. En aquest context, les últimes dades de producció industrial (–2,4% interanual a l’octubre) assenyalen un mal començament en l’àmbit manufacturer en el 4T 2019. Per països, va destacar el fort retrocés a Alemanya (–6,3% interanual), fet que indica que l’economia alemanya encara no ha deixat enrere els seus problemes.

Les eleccions britàniques refermen el brexit. El Partit Conservador, liderat per Boris Johnson, va aconseguir una còmoda majoria absoluta en la Cambra dels Comuns (gairebé 40 escons per sobre del llindar que atorga aquesta majoria) en les eleccions generals del 12 de desembre. El resultat dels comicis hauria d’implicar una ràpida ratificació de l’acord de sortida que Johnson va pactar amb la UE. En aquest sentit, el brexit es faria efectiu com a molt tard el 31 de gener del 2020. Aquest resultat electoral ha tingut una bona recepció en els mercats (vegeu la secció de Mercats financers).

Economia portuguesa

Lleu millora del saldo comercial i continuïtat en la solidesa de l’activitat turística. A l’octubre, el dèficit comercial va ser de 20.930 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), és a dir, 7,4 milions menys que el mes anterior. Això va ser conseqüència d’una acceleració de les exportacions superior a la de les importacions, davant la millora de les exportacions de béns de capital i un menor debilitament de les exportacions de combustible. En termes de percentatge del PIB, el dèficit comercial es va mantenir en el 9,9%. D’altra banda, a l’octubre, el nombre de turistes internacionals es va accelerar i va anotar un creixement del 6,6% interanual (acumulat de 12 mesos), clarament per sobre de la mitjana del 2018 (4,8%). Per nacionalitats, espanyols, nord-americans i brasilers van ser els principals artífexs de l’augment.

Continua la bona marxa del sector immobiliari. Els visats d’obra nova i els habitatges acabats es van accelerar en el 3T 2019. En concret, els habitatges acabats van créixer un 14,5% intertrimestral i un 17,2% en termes interanuals. Per la seva banda, els visats d’obra nova van avançar un 11,8% intermensual i un 29,0% interanual, la qual cosa és indicatiu que la nova construcció continuarà evolucionant de forma favorable en els propers trimestres.

Les noves operacions creditícies mostren un major dinamisme en la segona meitat de l’any. En concret, les noves operacions atorgades al sector privat no financer es van accelerar un 9,4% interanual a l’octubre (en l’acumulat de l’any), davant del 7,2% del mes anterior. Aquest bon exercici va ser degut a l’acceleració de nous préstecs a empreses (8,0% interanual, enfront d’un 5,7% fins al setembre) i a llars (11,7% enfront del 9,8%). En el segment de les llars, van destacar els préstecs hipotecaris, el dinamisme dels quals es veu afermat pel context actual de tipus d’interès baixos. Si bé les seves taxes d’avanç encara se situen lluny de les taxes de dos dígits aconseguides el 2018.

Compartir: