Compartir: 
El BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euro, tot i que es manté positiuEl BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euro, tot i que es manté positiuEl BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euro, tot i que es manté positiuEl BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euro, tot i que es manté positiu

El BCE modera les previsions de creixement de la zona de l’euro, tot i que es manté positiu. La institució va revisar lleugerament a la baixa les previsions de creixement de la zona de l’euro en 1 dècima, fins al 2,0% per al 2018 i el 1,8% per al 2019. Una revisió que va ser conseqüència de l’alentiment del creixement de la zona de l’euro durant el primer semestre de l’any, fruit del menor dinamisme de la demanda exterior. Tot i això, el BCE es manté positiu i preveu que l’expansió de la zona de l’euro continuï a un ritme lleugerament per sobre del potencial de creixement de la regió, recolzada en la robustesa de la demanda interna. Amb tot, les dades més recents de producció industrial i vendes al detall introdueixen certs dubtes sobre aquest escenari. D’altra banda, el BCE va mantenir les previsions d’inflació per al 2018 i 2019 en l’1,7%.

Els salaris de la zona de l’euro segueixen recuperant-se i l’ocupació creix a bon ritme. Els costos salarials per hora en el conjunt de la zona de l’euro van créixer un 1,9% interanual en el 2T 2018, 1 dècima per sobre del registre del trimestre anterior. Per països, va destacar el creixement dels costos salarials a Alemanya (2,0% interanual) i Itàlia (3,1%), mentre que a Espanya i Portugal els salaris van registrar avanços més febles (del 0,6% i l’1, 2%, respectivament). Per la seva banda, la creació d’ocupació es va mantenir dinàmica en el 2T, amb un creixement interanual de l’1,5%. En aquest context, la robustesa del mercat laboral referma les bones perspectives del consum privat de la zona de l’euro per als propers trimestres.

Economia portuguesa

Deteriorament de la balança comercial. En resum, del gener al juliol, el dèficit acumulat de la balança comercial de béns es va incrementar en 862 milions d’euros respecte al mateix període del 2017 (10,9% interanual). Això situa el dèficit en el 7,5% del PIB. Tot i que les exportacions van assolir un nou valor rècord i van augmentar un 7,7% interanual en el període considerat, les importacions van créixer un sòlid 8,4%. Pel que fa a les exportacions, va destacar la venda d’automòbils, que va augmentar un 40%. En el pla de les importacions, es va mantenir la dinàmica d’augment de les classes de béns industrials, equips de transport i combustibles, afavorida pel creixement de l’activitat econòmica.

La nova concessió de crèdit al sector privat continua recuperant-se en la segona meitat de l’any. Així, les noves operacions de crèdit a l’habitatge van seguir creixent de forma robusta, amb un augment del 27,2% interanual fins al juliol (acumulat en l’any). En el mateix període, el crèdit al consum va créixer un 15,4% interanual, i la concessió de crèdit a empreses va augmentar el 10,5% (el 3,1% per a les pimes i el 21,6% per a les grans empreses).

Continua el dinamisme en el mercat immobiliari. Així, en el 2T 2018 es van atorgar 5.600 visats d’obra, cosa que representa un augment del 19,1% interanual. D’abril a juny també es van finalitzar 3.600 habitatges, amb un registre de creixement del 17,9% respecte al mateix període de l’any passat. Aquesta evolució podria donar un respir a la pressió a l’alça dels preus immobiliaris.

Compartir: