Compartir: 
El consum modera lleugerament el seu ritme d’avançEl consum modera lleugerament el seu ritme d’avanç

El consum modera lleugerament el seu ritme d’avanç. L’índex de vendes al detall va augmentar un 1,1% interanual al març, un registre 0,3 p. p. inferior al registre del mes anterior, tot i que per sobre de la mitjana del 2018 (0,7%).

El dèficit de les Administracions públiques (excloses les corporacions locals) es va situar en el 0,3% del PIB en el 1T 2019, 1 dècima per sota del registre de l’any passat. Aquesta lleugera millora és atribuïble al bon exercici de la Seguretat Social, que va presentar un superàvit del 0,4% del PIB (2 dècimes superior al del 1T 2018) en veure’s beneficiada pel notable augment de les cotitzacions socials en el tram inicial del 2019. Per a l’Estat, del qual s’han publicat dades d’execució pressupostària fins a l’abril, el dèficit es va situar en el 0,7% del PIB, 2 dècimes més que el 2018. Aquest empitjorament és conseqüència d'un augment de la despesa corrent més gran que el dels ingressos, aquest últim més contingut degut, en part, a factors extraordinaris (efectes comptables, canvis normatius, etc.).

Continua la recuperació del crèdit. El saldo viu de crèdit al sector privat es va contraure un 1,2% interanual a l’abril, fet que suposa una clara millora respecte al –2,6% del desembre. D’una banda, el crèdit a les llars va tornar a créixer (+0,2% interanual), gràcies a l’avanç de la nova producció (+7,3% interanual en l’acumulat de 12 mesos) i a les menors amortitzacions en el crèdit hipotecari. D’altra banda, el crèdit a les empreses no financeres va continuar contraient-se (–3,3% interanual; –1,5% al març si corregim per vendes de carteres). La recuperació en empreses està sent més gradual del que s’esperava davant un inici d’any en què la nova producció ha estat menor a la de l’any passat.

Compartir: