Compartir: 
El consum privat de la zona de l’euro es manté en cotes moderadesEl consum privat de la zona de l’euro es manté en cotes moderadesEl consum privat de la zona de l’euro es manté en cotes moderadesEl consum privat de la zona de l’euro es manté en cotes moderades

El consum privat de la zona de l’euro es manté en cotes moderades. En particular, les vendes al detall van avançar un 1,3% interanual a l’agost, un ritme similar al del mes anterior (1,2%), tot i que inferior a la mitjana del 2T (1,6%). Amb aquesta dada, les perspectives de consum a la zona de l’euro es mantenen positives, recolzades en la bona evolució del mercat de treball (vegeu la següent notícia).

La desocupació a la zona de l’euro manté la tendència a la baixa. Així, la taxa d’atur es va reduir fins al 8,1% a l’agost, 9 dècimes per sota del registre de l’agost del 2017 i el nivell més baix des del novembre del 2008. El descens respecte a un any abans, encara que generalitzat per països, va ser especialment rellevant a Portugal (del 8,8% al 6,8%) i a Espanya (del 16,8% al 15,2%).

Economia portuguesa

La morositat continua baixant en el 2T 2018. La ràtio de morositat es va reduir en 1,1 p. p. respecte al trimestre anterior, situant-se en l’11,7% en el 2T. Gran part d’aquesta reducció (0,8 p. p.) s’explica per la contracció del crèdit dubtós del 6,5% intertrimestral. Aquesta millora s’ha estès a tots els segments, però destaca la forta reducció en empreses (del 23,9% en el 1T al 22,3% en el 2T), tot i que continua en nivells molt elevats. S’espera que aquesta reducció es mantingui en els propers trimestres recolzada en el major dinamisme de les vendes de carteres moroses.

L’estoc de deute públic va augmentar fins als 249.269 milions d’euros a l’agost, el que equival al 123,4% del PIB. L’augment de 1.012 milions d’euros davant del mes de juliol reflecteix l’emissió de deute a curt termini (250 milions d’euros a tres mesos i 750 milions a un any). Malgrat l’increment mensual, els nivells observats fins ara són coherents amb la previsió de CaixaBank Research per a la ràtio de deute públic a finals del 2018, del 122,1% del PIB, 2,7 p. p. per sota del nivell del 2017.

Compartir: