Compartir: 
El consum privat a la zona de l’euro es modera lleugeramentEl consum privat a la zona de l’euro es modera lleugeramentEl consum privat a la zona de l’euro es modera lleugeramentEl consum privat a la zona de l’euro es modera lleugerament

El consum privat a la zona de l’euro es modera lleugerament. En particular, les vendes al detall van augmentar un 1,6% interanual al febrer, un registre 0,2 p. p. per sota del del mes anterior. Aquesta lleugera desacceleració s’explica, principalment, per un descens temporal en les vendes de roba i calçat, que estimem que es revertirà en els propers mesos.

La inflació a la zona de l’euro va repuntar al març fins a l’1,4%, 3 dècimes per sobre del registre del mes anterior. Aquest augment s’explica, en bona part, per l’increment més elevat de preus d’aliments i serveis. D’altra banda, la inflació subjacent es va situar en l’1,3%, 1 dècima per sobre de la dada de febrer. De cara als propers mesos, esperem que la inflació continuï augmentant de forma gradual, de la mà del creixement de l’activitat.

La desocupació a la zona de l’euro continua disminuint. En particular, la taxa d’atur es va situar en el 8,5% al febrer, 1 p. p. per sota del registre del mateix mes de l’any anterior, i la més baixa des de finals del 2008. El descens, encara que generalitzat per països, va ser especialment rellevant a Portugal (del 9,9% al 7,8%), Espanya (del 18,2% al 16,1%) i França (del 9,6% al 8,9%).

Economia portuguesa

El mercat de treball continua mostrant una tendència favorable a principis d’any. La taxa d’atur va disminuir al febrer fins al 7,8% (9,9% al febrer de 2017), una significativa reducció que la situa en el nivell més baix des de juliol del 2004. D’altra banda, l’ocupació va augmentar un 3, 0% interanual fins a arribar als 4,8 milions. Aquest augment va emplaçar la taxa d’ocupació en el 61,4% al febrer, un nivell similar al del 2008.

La taxa de morositat continua la seva reducció gradual i es va situar en el 13,3% en el 4T 2017. El descens de la morositat en l’últim trimestre de l’any (–1,3 p. p.) va ser el més gran des de l’inici de la publicació de la sèrie. En volum, l’estoc de préstecs morosos es va reduir en 2.900 milions d’euros respecte al 3T 2017, i va acabar l’any en uns 37.000 milions d’euros. La disminució de la morositat va ser generalitzada en tots els segments de crèdit. Va destacar, en particular, la de les empreses no financeres (–1.600 milions).

Compartir: