Compartir: 
El creixement alemany pateix una aturada momentàniaEl creixement alemany pateix una aturada momentàniaEl creixement alemany pateix una aturada momentàniaEl creixement alemany pateix una aturada momentània

El creixement alemany pateix una aturada momentània. En el 3T, el PIB alemany va caure un 0,2% intertrimestral, una dada pitjor del que s’esperava (el creixement interanual es va situar en l’1,2%). Tot apunta que la frenada és deguda a factors temporals, és a dir, una contribució negativa de les exportacions netes i una producció de cotxes menor a causa de les noves regulacions sobre emissions que van entrar en vigor l’1 de setembre. En aquest context, en el conjunt de la zona de l’euro, la producció industrial ha moderat el seu creixement al setembre (0,9% interanual, 2 dècimes per sota de l’avanç del mes anterior).

Preacord sobre el brexit. La setmana passada, Londres i Brussel·les van arribar a un preacord per a la sortida del Regne Unit de la UE. Dos dels punts més destacables del preacord van ser la possibilitat d’estendre (en principi només una vegada) el període de transició més enllà del desembre del 2020, i la permanència del Regne Unit en una unió duanera amb la UE si no s’arribés a un acord de sortida durant aquest període de transició. El següent pas requereix que sengles parlaments aprovin l’esborrany del brexit, una cosa que s’estima complicada en el cas del Regne Unit, on diversos ministres ja han mostrat la seva desaprovació anunciant les seves dimissions. En aquest context, la lliura s’ha depreciat considerablement respecte a l’euro (vegeu la secció de Mercats).

Economia portuguesa

El PIB va desaccelerar el seu avanç en el 3T 2018. En concret, el PIB va créixer un 0,3% intertrimestral en el 3T, per sota del 0,6% del trimestre anterior (2,1% interanual, enfront del 2,4% del 2T). La dada preliminar indica que l’alentiment en termes interanuals va ser conseqüència d’una menor contribució de la demanda interna. Pel que fa a la contribució de la demanda externa, aquesta última es va mantenir en terreny negatiu. En aquest context, l’indicador avançat d’activitat que elabora el Banc de Portugal es va mantenir en l’1,9% a l’octubre, i el del consum privat va caure un 1,4%, la qual cosa apunta que la tendència de desacceleració de l’activitat es manté en el 4T.

L’entrada de turistes estrangers està perdent força. En l’acumulat de gener a setembre, van entrar només un 0,1% més de turistes respecte al mateix període del 2017. Pel que fa a les pernoctacions, de gener a setembre es va registrar una pèrdua interanual del 2,5%, en bona part, com a conseqüència de la disminució d’entrada de turistes europeus (especialment, anglesos i alemanys).

Les noves operacions de crèdit al sector privat es van desaccelerar lleugerament al setembre. Aquesta tendència s’observa, sobretot, en els nous préstecs per a l’adquisició d’habitatge, que van augmentar un 24,3% interanual en l’acumulat de l’any fins al setembre, un ritme robust però inferior a l’observat el 2017 (41,4%). Part d’aquesta desacceleració s’explica per les mesures macroprudencials implementades a partir del juliol pel Banc de Portugal per limitar una excessiva relaxació en els criteris de concessió de crèdit. Pel que fa a les societats no financeres, els nous préstecs van augmentar de forma robusta, un 13,3% interanual (acumulat en l’any), la qual cosa reflecteix el major dinamisme de la inversió.

Compartir: