Compartir: 
El creixement de la zona de l’euro es va desaccelerar considerablement en el 3TEl creixement de la zona de l’euro es va desaccelerar considerablement en el 3TEl creixement de la zona de l’euro es va desaccelerar considerablement en el 3TEl creixement de la zona de l’euro es va desaccelerar considerablement en el 3T

El creixement de la zona de l’euro es va desaccelerar considerablement en el 3T. Concretament, el PIB va avançar un 0,2% intertrimestral (1,7% en termes interanuals), per sota del consens dels analistes. Entre els països dels quals disposem de dades, França va ser la nota positiva, amb un creixement del 0,4% intertrimestral (1,5% interanual), mentre que Itàlia va decebre amb un avanç intertrimestral nul (0,8% interanual). De cara als propers mesos, esperem que el ritme de creixement a la zona de l’euro repunti lleugerament, afermat per les millores del mercat laboral i una recuperació de l’economia alemanya, la qual s’ha vist llastada de forma temporal per la nova normativa sobre els vehicles que va entrar en vigor l’1 de setembre i que introdueix una regulació més estricta sobre les emissions contaminants.

La inflació de la zona de l’euro va augmentar lleugerament a l’octubre, fins al 2,2%, 1 dècima per sobre del registre del mes anterior. Això es va deure, en part, a l’augment dels preus del gas i del petroli que van seguir esperonant el component energètic. Els components subjacents també van contribuir de forma substancial. Així, la inflació subjacent va repuntar fins a l’1,3% (1,1% al setembre). Per països, la inflació general (no harmonitzada) es va mantenir a Espanya en el 2,3% i va caure 0,3 p. p. a Portugal, fins a l’1,1%. De cara als propers mesos, preveiem que les taxes d’inflació en els països europeus es mantinguin estables, perquè els factors alcistes (preus energètics) es compensaran amb els baixistes (apreciació del tipus de canvi i dinamisme més moderat de l’activitat econòmica).

Economia portuguesa

Continua la tendència a l’alça del preu de l’habitatge. En concret, al setembre, el valor mitjà del preu de taxació va ser de 1.205 euros per metre quadrat, un augment mensual del 0,8% i interanual del 6,2%. L’increment es va donar tant en apartaments com en cases i s’emmarca en un context alcista del mercat immobiliari nacional.

El mercat de treball continua mostrant una dinàmica positiva. La taxa d’atur va ser del 6,6% al setembre, 0,2 p. p. per sota del registre de l’agost. Alhora, l’ocupació va augmentar un 2,0% interanual, fet que va comportar que la població ocupada assolís els nivells del 2009 (4.814.000 ocupats).

Els consumidors recuperen la confiança perduda en els últims mesos. Així, a l’octubre, l’indicador de confiança dels consumidors va augmentar fins als –0,4 punts, 1,1 punts per sobre de la dada del setembre, davant de la recuperació dels components que avaluen la situació financera de les famílies i la seva capacitat d’estalvi. D’altra banda, l’indicador de clima econòmic es va estabilitzar en els 2,4 punts, tot i que el subcomponent industrial va mostrar cert deteriorament mogut per una desacceleració prevista de la demanda global.

Compartir: