Compartir: 
El creixement de la zona de l’euro va repuntar en el 1TEl creixement de la zona de l’euro va repuntar en el 1TEl creixement de la zona de l’euro va repuntar en el 1TEl creixement de la zona de l’euro va repuntar en el 1T

El creixement de la zona de l’euro va repuntar en el 1T. Així, el PIB va avançar un 0,4% intertrimestral (1,2% interanual), 2 dècimes per sobre de la dada del 4T 2018. La dada va sorprendre en positiu, ja que els registres modestos d’alguns indicadors i els problemes del sector industrial apuntaven que continuaria la moderació del creixement. A falta de conèixer el desglossament, la puixança de les vendes al detall i del sector serveis és indicatiu que el dinamisme de la demanda interna ha pogut ser una mica més gran del que s’esperava. Entre els països dels quals disposem de dades, van destacar Espanya (0,7% intertrimestral, vegeu la secció d’Economia espanyola) i França (0,3%). El PIB d’Itàlia va augmentar un 0,2%, una dada modesta, però que es va produir després de dos trimestres consecutius de creixements intertrimestrals negatius. L’única nota discordant de la setmana va ser l’índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (ESI), que va baixar 1,6 punts a l’abril castigat per la menor confiança en l’acompliment del sector manufacturer.

La inflació a la zona de l’euro va repuntar a l’abril fins a l’1,7%, 2 dècimes per sobre del registre del mes anterior. Això es va deure, en bona part, a l’acceleració de la inflació subjacent, que exclou els preus energètics i d’aliments no elaborats, que va avançar un 1,3% interanual, 3 dècimes per sobre del mes anterior. Per països, la inflació general (no harmonitzada) va augmentar tant a Espanya, situant-se en l’1,6% (1,3% al març), com a Portugal, on va pujar 1 dècima, fins al 0,9%.

Economia portuguesa

Indicadors d’activitat positius. La confiança del consumidor es va situar en els –9,5 punts, 2 dècimes per sobre del registre del mes anterior. La millora reflecteix una situació financera més favorable de les famílies i del país en els propers 12 mesos, i interromp la tendència de deteriorament dels últims sis mesos. En la mateixa línia, l’indicador de clima econòmic, que resumeix el sentiment en la indústria, en el consum i en la construcció i els serveis es va mantenir pràcticament estable en els 2,3 punts. Per contra, l’índex de producció industrial va apuntar a unes perspectives una mica menys favorables, ja que es va contraure novament al març (–7,6%). Tot i que això es va deure, en bona part, a la forta caiguda en la producció d’energia (sector molt volàtil), altres sectors també van tenir acompliments negatius.

El mercat de treball continua recuperant-se, encara que de forma més gradual. La taxa d’atur va disminuir fins al 6,4% al març, –1 p. p. davant del registre d’un any abans, i el nivell més baix des de mitjan 2002. Per la seva banda, la població ocupada va continuar augmentant, encara que més moderadament (1,1% interanual, enfront del 2,3% en la mitjana del 2018).

Compartir: