Compartir: 
El creixement del PIB manté un bon toEl creixement del PIB manté un bon to

El creixement del PIB manté un bon to. Més concretament, l’activitat econòmica espanyola va créixer un 2,0% interanual (0,4% intertrimestral) en el 3T 2019, un registre molt similar al del trimestre anterior. En termes interanuals, la demanda interna va ser el principal motor de creixement, amb una contribució d’1,8 p. p., gràcies al bon comportament del consum privat, el consum públic i la inversió (creixements de l’1,5%, 2,5% i 2,0% interanual, respectivament). En el detall de la inversió, va destacar el fort repunt de la inversió en equipament i la lleugera caiguda de la inversió en habitatge residencial. Per la seva banda, la demanda externa es va mostrar molt més continguda i va contribuir 0,2 p. p. a l’avanç interanual, molt per sota de la seva contribució al trimestre anterior, davant el major avanç de les importacions. De cara a l’últim trimestre, els indicadors disponibles fins al moment apunten que el ritme de creixement se situarà en cotes similars a les del 3T.

El dèficit de les Administracions públiques (excloent-hi les corporacions locals) es va situar en el 2,1% del PIB a l’agost, 1 dècima per sobre del registre d’un any abans. Aquest resultat es va deure, principalment, a la deterioració dels comptes de la Seguretat Social i les comunitats autònomes. Per la seva banda, el dèficit de l’Estat, del qual ja es disposen dades fins al setembre, va disminuir l’1,2% del PIB a l’agost fins al 0,6% del PIB (1,1% al setembre del 2018). Aquesta reducció apunta a una lleugera millora en l’execució pressupostària en el final d’aquest any, tot i que de moment no seria suficient per aconseguir l’objectiu de dèficit per al conjunt de les Administracions públiques (en el 2,0%).

Compartir: