Compartir: 
El creixement a la zona de l’euro s’alenteix temporalmentEl creixement a la zona de l’euro s’alenteix temporalmentEl creixement a la zona de l’euro s’alenteix temporalmentEl creixement a la zona de l’euro s’alenteix temporalment

El creixement a la zona de l’euro s’alenteix temporalment. Eurostat va confirmar el creixement del PIB en el 1T 2018 per a la zona de l’euro en el 0,4% intertrimestral, 3 dècimes per sota del registre del trimestre anterior. En termes interanuals, l’avanç es va situar en el 2,5%. Per països, va destacar la desacceleració del ritme de creixement a Alemanya fins al 0,3% (2,3% interanual), 0,4 p. p. per sota del registre del 4T 2017. Amb tot, bona part de l’alentiment alemany es va deure a factors temporals. En aquest sentit, els indicadors d’activitat disponibles per al 2T suggereixen que les perspectives per a la zona de l’euro continuen sent favorables. D’altra banda, els països de l’est d’Europa van tornar a registrar sòlides taxes de creixement. Entre ells va destacar Polònia, amb un creixement del 4,9% interanual (4,4% en el 4T 2017).

El saldo per compte corrent de la zona de l’euro continua millorant. Així, el superàvit per compte corrent (acumulat de 12 mesos) va ser de 407.724 milions d’euros al març, un registre equivalent al 3,6% del PIB i superior als 375.197 milions d’euros aconseguits el març de l’any passat. De cara als propers mesos, preveiem un manteniment del superàvit per compte corrent en un nivell similar a l’actual, ja que el dinamisme de l’economia global compensarà els efectes negatius que la pujada del preu del petroli tindrà sobre la balança de béns.

Economia portuguesa

Lleugera desacceleració temporal de l’activitat en el 1T 2018. El PIB va créixer un 2,1% interanual (0,4% intertrimestral) en el 1T 2018, 3 dècimes per sota del registre del 4T 2017. A falta del detall per components, l’Institut Nacional d’Estadística de Portugal apunta que la demanda interna es va mantenir en cotes relativament elevades i que, per tant, va ser la demanda externa neta la causant de la desacceleració de l’activitat. En concret, això es va deure a l’alentiment del creixement de les exportacions davant la caiguda temporal de les exportacions de combustibles. De cara als propers trimestres, esperem que l’economia mantingui un ritme de creixement elevat, gràcies a un entorn extern favorable i al manteniment d’unes condicions financeres acomodatícies.

L’entrada de turistes estrangers arriba als 3,7 milions en els primers tres mesos de l’any, la qual cosa representa un increment del 7,7% interanual. Així mateix, les pernoctacions dels no residents van augmentar el 6,4% davant del mateix període de l’any anterior. Aquesta bona evolució, però, és conseqüència, en bona part, a l’efecte de calendari de la Setmana Santa, que va passar d’abril el 2017 a març el 2018. Destaca la bona evolució del mercat espanyol, tradicionalment molt actiu per Setmana Santa, que va augmentar la seva quota un 30,0% el 1T, fins a representar el 15,5% del total.

Caiguda temporal dels costos laborals en el 1T 2018. En particular, els costos laborals (ajustats de dies laborables) es van reduir un 1,5% interanual davant del mateix període de 2017 a causa d’efectes de base associats amb el cobrament de la paga extra del 2017. La reducció dels costos laborals va ser generalitzada en tots els sectors, i va destacar la caiguda en el sector serveis, del 3,1% interanual. La tendència de creixement moderat dels costos laborals observada el 2017 tornarà quan desapareguin els efectes de base.

Compartir: