Compartir: 
El dèficit de les Administracions públiques es va situar en el 0,3% del PIB en el 1T 2019El dèficit de les Administracions públiques es va situar en el 0,3% del PIB en el 1T 2019

El dèficit de les Administracions públiques es va situar en el 0,3% del PIB en el 1T 2019, el mateix registre que l’any passat. El bon exercici de la Seguretat Social, beneficiada pel notable augment de les cotitzacions socials en el tram inicial del 2019, va ser compensat per un lleuger deteriorament dels comptes de l’Estat i de les comunitats autònomes. Aquesta estabilització del dèficit públic endarrereix un major sanejament dels comptes públics, el deute es va situar en el 98,7% del PIB en el 1T 2019.

La posició inversora internacional neta (PIIN) fa una pausa en la seva tendència de millora. La PIIN es va situar en el –77,7% del PIB en el 1T 2019, fet que suposa un deteriorament lleu respecte al trimestre anterior. Amb tot, en els últims 12 mesos, la millora ha estat substancial (de 6,1 p. p.), en bona part, gràcies als canvis de valoració dels instruments de la cartera de deute (actius i passius, que reflecteixen les variacions del seu preu de mercat en moneda local i l’efecte del tipus de canvi, entre d’altres). Per la seva banda, el saldo per compte corrent es va situar en el 0,6% del PIB a l’abril (8.478 milions d’euros en l’acumulat de 12 mesos). L’efecte de la Setmana Santa (que va canviar de mes al 2019 pel que fa al 2018) va suposar una lleu millora del saldo respecte al registre del març. Així i tot, el registre és 0,9 p. p. inferior al de l’abril del 2018. Aquest deteriorament és atribuïble al saldo de béns no energètics (0,4), al saldo energètic (0,2) i a la balança de serveis (0,3).

Puja lleugerament l’estalvi de les llars. Així, la taxa d’estalvi en el 1T 2019 es va situar en el 5,0% de la renda bruta disponible (acumulat de quatre trimestres), 1 dècima per sobre del registre del trimestre anterior. Aquesta lleugera recuperació es deu al fet que el consum de les llars (acumulat de quatre trimestres) va augmentar a un ritme una mica més moderat que el trimestre anterior, mentre que els ingressos van mantenir el mateix ritme de creixement. Per la seva banda, la taxa de morositat es va mantenir estable en el mes d’abril (en el 5,7%). D’aquesta manera, la mora ha caigut 1,1 punts en relació amb el mateix mes de l’any anterior. La recuperació de la morositat es mantindrà gràcies a la menor entrada en mora i al dinamisme en vendes de cartera de crèdit dubtós.

Compartir: