Compartir: 
El Govern adopta un paquet contundent de mesures econòmiques per contrarestar l’impacte de la COVID-19

El Govern adopta un paquet contundent de mesures econòmiques per contrarestar l’impacte de la COVID-19. Els ajuts directes estan valorats en 17.000 milions (1,4% del PIB) i es concentren en les prestacions d’atur per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), en la bonificació a les empreses de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors afectats pels ERTO i en les compensacions a autònoms. A més, la concessió d’ERTO a causa de l’impacte del coronavirus es flexibilitza en considerar aquesta causa com a força major i s’amplia la cobertura de desocupació a tots els treballadors afectats. Així mateix, es crea una línia d’avals per a empreses i autònoms de fins a 100.000 milions d’euros per aportar liquiditat davant de la caiguda de la demanda i a les possibles interrupcions de la producció que s’afegeix a l’ajornament d’impostos per a pimes anunciat la setmana passada. Finalment, es garanteixen els subministraments bàsics (electricitat, aigua, gas i telecomunicacions) i s’estableix una moratòria hipotecària per a aquelles famílies que quedin en una situació especialment vulnerable com a conseqüència d’aquesta crisi. El conjunt de mesures aprovades configura una resposta contundent davant l’impacte econòmic de la COVID-19 i posa les bases perquè els efectes negatius sobre l’ocupació i l’activitat siguin transitoris.

La compravenda d’habitatges va iniciar l’any amb un lleuger retrocés que anirà a més, afectat per la crisi de la COVID-19. El nombre de compravendes va ascendir a 46.927 habitatges al gener, un 1,5% menys que al gener del 2019. Atesa la situació d’estat d’alarma i de restriccions de mobilitat internacional, és d’esperar que es paralitzi l’activitat en el sector de forma temporal durant alguns mesos, especialment les compravendes per part d’estrangers, que van representar un 12,5% del total el 2019 segons el Col·legi de Registradors.

Compartir: