Compartir: 
El Govern italià proposa una important expansió fiscal per al 2019, i les tensions amb Brussel·les augmentenEl Govern italià proposa una important expansió fiscal per al 2019, i les tensions amb Brussel·les augmentenEl Govern italià proposa una important expansió fiscal per al 2019, i les tensions amb Brussel·les augmentenEl Govern italià proposa una important expansió fiscal per al 2019, i les tensions amb Brussel·les augmenten

El Govern italià proposa una important expansió fiscal per al 2019, i les tensions amb Brussel·les augmenten. L’Executiu italià, en l’esborrany del pressupost enviat a Brussel·les, va augmentar en 1,6 p. p. la seva previsió de dèficit per al 2019, fins a situar-lo en el 2,4% del PIB, una xifra que pot dificultar la correcció de l’elevat deute públic italià (en el 130% del PIB). La Comissió Europea ja ha manifestat formalment el seu rebuig a aquesta proposta, atès que considera que infringeix seriosament les normes fiscals de la UE, i ha donat a Itàlia un termini limitat per respondre.

El superàvit per compte corrent de la zona de l’euro evoluciona favorablement a l’agost. Així, en l’acumulat de 12 mesos, el superàvit corrent es va situar en el 3,3% del PIB, 3 dècimes per sobre de la dada registrada en el mateix període de l’any anterior. Aquesta millora es va deure, principalment, a un major superàvit de la balança de serveis. Tot i això, de cara als propers mesos, esperem que el saldo corrent disminueixi lleugerament, davant del menor dinamisme de la demanda exterior.

Economia portuguesa

Les dades de sentiment i activitat econòmica encara suggereixen avanços considerables, tot i el deteriorament en algun d’ells. Així, l’indicador d’activitat econòmica va mantenir el seu creixement a l’agost, en un significatiu 2,3% interanual. D’altra banda, l’indicador de clima econòmic ha baixat un 2,4% interanual al setembre, davant d’un empitjorament en pràcticament tots els sectors d’activitat. En la mateixa línia, l’indicador coincident per a l’activitat econòmica va caure un 1,8% al setembre. L’evolució d’aquests indicadors està d’acord amb la previsió de CaixaBank Research d’un alentiment del ritme de creixement econòmic al llarg del 2018 (del 2,8% el 2017 al 2,1% previst el 2018).

La proposta de pressupost públic per al 2019 manté la trajectòria de millora del dèficit. Així, amb un ritme de creixement del PIB previst del 2,2% el 2019, el Govern projecta una reducció del dèficit de 0,5 p. p. (del –0,7% del PIB el 2018 al –0,2% el 2019). Pel costat de la despesa, l’estalvi en interessos (0,1% del PIB) només compensarà parcialment la pujada salarial dels funcionaris (davant de la descongelació de les carreres públiques) i les majors prestacions socials (impacte conjunt del 0,3% del PIB). Amb tot, s’estima un augment dels ingressos fiscals i contributius, i una recepció més elevada de dividends.

El saldo de la balança per compte corrent va tornar a deteriorar-se, i es va situar en el –0,2% del PIB a l’agost (acumulat de 12 mesos). El principal responsable d’aquest deteriorament va ser l’empitjorament del dèficit comercial de béns (del –6,6% del PIB el juliol al –6,7% a l’agost), que no va poder ser compensat pel sòlid superàvit de serveis, que es va mantenir estable en el mes (8,2% del PIB). Per la seva banda, la balança turística s’ha situat en el +5,9% del PIB, fet que denota certa estabilització de l’entrada de turistes estrangers, que continuen encapçalant els britànics.

Compartir: