Compartir: 
El mercat laboral es recupera a bon ritme malgrat la desacceleració de l'activitatEl mercat laboral es recupera a bon ritme malgrat la desacceleració de l'activitatEl mercat laboral es recupera a bon ritme malgrat la desacceleració de l'activitat

La recuperació de la zona de l'euro, clau per al sector industrial. L'entrada de comandes a la industria es va desaccelerar a l'agost, però la tirada de la demanda precedent de la zona de l'euro va esmorteir la caiguda. D'altra banda, el ritme d'avanç de la xifra de negocis del sector serveis també es va reduir, a causa del descens del comerç a l'engròs i dels serveis professionals. En conjunt, la xifra de negocis empresarial, que representa el 50% de les activitats incloses en el PIB, va pujar el 1,7% interanual a l'agost, el menor registre de l'any.

Avanç robust de l'ocupació en el 3T, encara que hagi desaccelerat respecte del 2T (va passar del 1,0% intertrimestral al 0,6%, en termes desestacionalitzats). D'aquesta manera, la taxa de variació interanual es va situar en el 3,1%. Tot i que en el 3T la millora es va concentrar en els serveis, del començament d'any ençà la creació neta d'ocupació es va consolidar en tots els sectors. D'altra banda, la taxa d'atur es va reduir en 1,2 p. p. (21,2%), gràcies al augment de l'ocupació, però recolzada també per la imprevista caiguda de la població activa.

El sector exportador continua donant bones notícies. Les exportacions van créixer el 5,8% interanual a l'agost per a l'acumulat dels últims tres mesos. I ho van fer tot i que la dada més recent, corresponent al mes d'agost, va ser una mica més feble del que s'esperava, com a conseqüència de la forta contribució negativa a l'avanç exportador del sector de productes energètics. D'altra banda, el turisme va continuar oferint bones dades al setembre. A Espanya van arribar 7,2 milions de turistes internacionals, el 2,2% més que al setembre de 2014.

Compartir: