Compartir: 
El nou retrocés dels indicadors de sentiment, terreny apte per a la preocupació sobre la desacceleració de la zona de l’euroEl nou retrocés dels indicadors de sentiment, terreny apte per a la preocupació sobre la desacceleració de la zona de l’euroEl nou retrocés dels indicadors de sentiment, terreny apte per a la preocupació sobre la desacceleració de la zona de l’euroEl nou retrocés dels indicadors de sentiment, terreny apte per a la preocupació sobre la desacceleració de la zona de l’euro

El nou retrocés dels indicadors de sentiment, terreny apte per a la preocupació sobre la desacceleració de la zona de l’euro. Concretament, el PMI compost de la zona de l’euro va baixar al gener fins als 50,7 punts (51,1 al desembre), registre per sota del que esperava el consens dels analistes (51,5), tot i que encara en zona expansiva. Va destacar en sentit negatiu el deteriorament de l’índex a França, que va passar de 48,7 punts al desembre a 47,9 al gener i que estaria indicant contracció de l’activitat. Per contra, el PMI d’Alemanya va repuntar lleugerament, passant dels 51,6 punts del desembre als 52,1 punts del gener. Aquestes dades indiquen que la moderació de l’activitat a la zona de l’euro prossegueix en el tram inicial del 2019. Tot això apunta que, tot i que se segueix esperant un repunt de l’activitat un cop es deixin enrere els xocs temporals (disrupcions en el sector de l’automoció, Armilles Grogues...) que l’estan llastant, la recuperació podria ser una mica més lenta del que s’esperava.

La confiança del consumidor de la zona de l’euro repunta al gener. L’índex elaborat per la Comissió Europea es va situar al gener en els –7,9 punts, un registre 0,4 punts per sobre del registre de desembre. Tot i que es manté per sobre de la mitjana històrica (–10,6 punts), podria tractar-se d’una pausa temporal en una tendència més de fons de debilitat en el sentiment del consumidor.

Economia portuguesa

La cartera de crèdit al sector privat continua recuperant-se. En concret, al novembre es va contraure només un 1,6% interanual, lluny del –3,6% de l’any passat. Per segments, les dinàmiques són molt dispars: d’una banda, el crèdit a llars es va estabilitzar després de vuit anys en contracció gràcies al creixement robust del crèdit al consum (+11,7% interanual) i a la recuperació del crèdit per a compra d’habitatge (–1,1% enfront del 2,2% al novembre del 2017). D’altra banda, el crèdit a empreses va continuar contraient-se (–4,3% interanual) a causa de les vendes de carteres de crèdit dubtós que estan efectuant els bancs per sanejar els seus balanços. Corregint per aquest efecte, la cartera de crèdit a empreses avançaria un 1,1% interanual.

Continua la tendència a l’alça del preu de l’habitatge. En concret, el valor mitjà del preu de taxació per a l’any 2018 va ser de 1.192 euros per metre quadrat, un increment del 5,8% respecte a l’any anterior. L’increment es va donar tant en apartaments com en cases i s’emmarca en un context de gran dinamisme del mercat immobiliari portuguès.

El saldo de la balança corrent empitjora al novembre, la qual cosa reflecteix factors temporals (vagues portuàries) que van afectar especialment les exportacions d’automòbils. Si considerem l’acumulat dels darrers 12 mesos, el saldo es va situar en els –1.039 milions d’euros, el que representa un dèficit del –0,5% del PIB. El saldo es va deteriorar en 0,4 p. p. respecte al mes anterior, el que s’explica gairebé íntegrament per la reculada de les exportacions de béns no energètics –el seu pes en el PIB va retrocedir prop de 0,3 p. p. davant del mes d’octubre (acumulat de 12 mesos).

Compartir: