Compartir: 
El PIB d’Alemanya va créixer un 0,1% intertrimestral en el 3TEl PIB d’Alemanya va créixer un 0,1% intertrimestral en el 3TEl PIB d’Alemanya va créixer un 0,1% intertrimestral en el 3TEl PIB d’Alemanya va créixer un 0,1% intertrimestral en el 3T

El PIB d’Alemanya va créixer un 0,1% intertrimestral en el 3T (0,5% interanual), fet que representa un repunt pel que fa al creixement negatiu en el 2T (–0,2% intertrimestral). Així, per ara, l’economia alemanya evita la recessió tècnica (definida per dos trimestres consecutius amb creixement negatiu). Tot i que no coneixem encara el detall per components, l’oficina d’estadística va informar que el consum i la demanda externa van ser els majors contribuents a aquest repunt. D’altra banda, l’índex de producció industrial alemany, que va caure un 5,3% interanual al setembre (–4,9% a l’agost), és indicatiu que els problemes del sector industrial no han acabat. A la zona de l’euro, la producció industrial va caure un 1,7% interanual al setembre (–2,8% a l’agost) malgrat un petit repunt intermensual.

El creixement del PIB del Regne Unit va repuntar fins al 0,3% intertrimestral en el 3T (–0,2% en el 2T 2019). En termes interanuals, l’avanç es va situar en l’1,0%. Per components de demanda, el registre s’explica per una contribució positiva tant de la demanda interna, afermada pel bon comportament del consum privat i públic (i tot i la debilitat de la inversió), com de la demanda externa. De cara al 4T, esperem que el creixement es mantingui en cotes moderades, en un entorn d’incertesa política elevada.

Economia portuguesa

Solidesa en l’avanç del PIB de Portugal. En concret, l’economia va avançar un 0,3% intertrimestral i un 1,9% interanual en el 3T 2019, afermada per una sòlida demanda interna. En termes interanuals, va destacar l’acceleració del consum privat. Per contra, la inversió es va moderar, tot i que això era d’esperar després dels forts avanços d’aquest component durant la primera meitat de l’any. D’altra banda, la demanda externa va restar a l’avanç, afectada per l’alentiment de la demanda d’alguns socis comercials importants del país i per la robustesa de les importacions en béns de capital i transport. De cara al 4T, els indicadors més recents d’activitat són indicatius d’un creixement considerable, tot i que per sota del del 3T. En aquest context, la nostra previsió actual de creixement per al còmput total del 2019 (de l’1,8%) és conservadora.

Les noves operacions creditícies es van accelerar al setembre. En particular, les noves operacions atorgades al sector privat no financer van augmentar un 7,2% interanual al setembre (en l’acumulat de l’any), clarament per sobre del 5,0% de l’agost. Aquest bon exercici va estar recolzat tant per l’acceleració en el crèdit a empreses (5,7% al setembre davant el 3,9% a l’agost) com a llars (9,8% enfront del 6,9% fins a l’agost). En l’àmbit de les llars, cal esmentar l’avanç dels préstecs hipotecaris, el dinamisme del qual es basa en el context actual de baixos tipus d’interès, tot i que les seves taxes es troben lluny de les taxes de creixement de dos dígits del 2018.

Compartir: