Compartir: 
El PIB d’Alemanya va créixer un modest 0,6% el 2019, molt per sota del creixement dels dos últims anysEl PIB d’Alemanya va créixer un modest 0,6% el 2019, molt per sota del creixement dels dos últims anysEl PIB d’Alemanya va créixer un modest 0,6% el 2019, molt per sota del creixement dels dos últims anysEl PIB d’Alemanya va créixer un modest 0,6% el 2019, molt per sota del creixement dels dos últims anys

El PIB d’Alemanya va créixer un modest 0,6% el 2019, molt per sota del creixement dels dos últims anys (2,8% el 2017 i 1,5% el 2018). Tot i que encara no coneixem ni la dada ni el detall per components de l’últim trimestre de l’any passat, la dada anual que ha avançat l’oficina estadística indica que l’economia alemanya va créixer entre un 0,1% i un 0,2% intertrimestral en el 4T 2019, lleugerament per sobre del 3T, tot i que per sota del seu potencial. Durant el 2019, Alemanya ha patit una recessió en el sector de manufactures i s’ha vist fortament i negativament afectada per la caiguda del comerç mundial. En positiu, el consum privat i el públic van resistir raonablement bé, i van ser els principals contribuents al creixement del PIB alemany el 2019.

La producció industrial a la zona de l’euro va caure un 1,5% interanual al novembre (–2,8% a l’octubre). Aquesta dada, tot i que una mica millor que la del mes anterior, està per sota del que esperava el consens d’analistes després de l’augment del sentiment econòmic al novembre. Per països, la producció industrial alemanya va continuar caient significativament en termes interanuals (–4,1%), però va augmentar en termes intermensuals, fet que podria ser un senyal que la recessió en el sector industrial està amainant. A Espanya i a França la producció industrial va augmentar un 2,0% i un 1,3% interanual, respectivament.

Economia portuguesa

L’activitat turística es va accelerar al novembre. El nombre de turistes internacionals va créixer un 6,8% interanual (acumulat de 12 mesos), clarament per sobre de la mitjana del 2018 (4,8%). Per nacionalitats, els turistes espanyols, nord-americans i brasilers van ser els artífexs principals de l’augment (amb més de la meitat de la contribució). D’altra banda, l’ingrés mitjà per habitació disponible es va estabilitzar en els 47,9 euros.

Les noves operacions de crèdit mantenen l’impuls. En particular, les noves operacions atorgades al sector privat no financer van créixer un 9,3% interanual al novembre (acumulat de l’any). Aquest dinamisme va ser degut al sòlid creixement de nous préstecs a empreses (6,8% interanual) i llars (13,3%). En el segment de les llars, el més destacat va ser l’acceleració dels préstecs hipotecaris per tercer mes consecutiu (9,1% enfront del 7,3% fins a l’octubre), si bé les seves taxes d’avanç són inferiors a les taxes de dos dígits del 2018.

Compartir: