Compartir: 
El PIB manté un ritme d’avanç notable en el 4T 2019 i creix un 0,5%El PIB manté un ritme d’avanç notable en el 4T 2019 i creix un 0,5%

El PIB manté un ritme d’avanç notable en el 4T 2019 i creix un 0,5% intertrimestral (1,8% interanual), 1 dècima més que el registre del trimestre anterior, i per sobre del creixement registrat a la zona de l’euro (0,1% intertrimestral). D’aquesta manera, el creixement anual per al total de l’any 2019 es va situar en el 2,0%. En termes interanuals, la demanda interna va contribuir 1,2 p. p. al creixement, 0,6 p. p. menys que en el trimestre anterior, però aquesta disminució va ser compensada gairebé íntegrament per la demanda externa, que va augmentar la seva contribució al creixement en 0,5 p. p. fins als 0,6 p. p. Aquesta contribució menor de la demanda interna es deu principalment al consum privat, estable en els nivells del trimestre passat, i a la inversió, que va retrocedir un 3,5% intertrimestral fruit de la caiguda de la inversió en transport i en construcció no residencial. Per la seva banda, la millora de la contribució del sector exterior s’explica tant pel repunt de les exportacions (+1,5% intertrimestral) com per la caiguda de les importacions (–1,2% intertrimestral).

El mercat laboral sorprèn en positiu en el 4T 2019. El ritme de creació d’ocupació va augmentar fins al 0,8% intertrimestral (dades desestacionalitzades), molt per sobre del 0,3% registrat en el 3T. Així, l’any 2019 es va tancar amb la creació de 402.000 llocs de treball (+2,0% interanual) tot i l’alentiment econòmic. Per la seva banda, el ritme de reducció de la taxa d’atur es va alentir fins al –3,4% interanual (–12,3% en el 4T 2018), afectat per l’augment de la població activa. Així, la taxa d’atur es va situar en el 13,8% en el 4T 2019, una xifra similar a la del trimestre anterior (13,9%) però 0,7 p. p. inferior a la del 4T 2018.

La inflació puja al gener fins a l’1,1%. A falta del detall per components, l’augment respecte al 0,8% de desembre sembla reflectir els augments de preus dels components no subjacents (encariment de l’electricitat i d’aliments i begudes no alcohòliques).

Compartir: