Compartir: 
El PIB va créixer un 0,7% intertrimestral en el 1T 2018El PIB va créixer un 0,7% intertrimestral en el 1T 2018El PIB va créixer un 0,7% intertrimestral en el 1T 2018

El PIB va créixer un 0,7% intertrimestral en el 1T 2018, el mateix ritme d’avanç que el registrat en el 4T 2017. En termes interanuals, el creixement del PIB es va desaccelerar 2 dècimes, fins al 2,9%, però encara continua sent un avanç molt robust. A falta del detall per components, els indicadors de despesa de les llars corresponents al 1T 2018 assenyalen que el consum privat hauria avançat amb vigor. Així, les vendes al detall van créixer el 2,0% interanual en la mitjana del 1T, comparat amb un 0,5% en el 4T.

El mercat laboral va evolucionar favorablement en el 1T 2018, tot i perdre una mica de dinamisme. En concret, i en termes desestacionalitzats, es va continuar creant ocupació (+0,5% intertrimestral) amb un registre similar al del 4T 2017, tot i que una mica inferior a la mitjana dels tres primers trimestres de 2017 (0,7%). Per la seva banda, la taxa de variació interanual dels ocupats es va situar en el 2,4% (2,6% en el 4T 2017) i la taxa d’atur en el 16,7% (–2,0 p. p. en l’últim any).

La inflació es va moderar 1 dècima a l’abril, fins a l’1,1%. A falta del detall per components, la moderació s’explica per l’efecte calendari de la Setmana Santa, que enguany va caure al març i l’any passat va ser a l’abril. Això es va traduir en una baixada del preu dels paquets turístics respecte al març.

El dèficit de les Administracions públiques (excloent les corporacions locals) es va reduir fins al 0,8% del PIB al febrer, 1 dècima per sota del registre de l’any passat. Per assolir l’objectiu de dèficit pactat amb la Comissió Europea (del 2,2% del PIB a finals d’any), serà necessari un ajust total de 9 dècimes. Quant a l’Estat, del qual s’han publicat dades d’execució pressupostària fins al març, el dèficit es va situar en el 0,4% del PIB (1 dècima menys que el 2017).

Compartir: