Compartir: 
El PIB va moderar el seu ritme de creixement en el 2TEl PIB va moderar el seu ritme de creixement en el 2T

El PIB va moderar el seu ritme de creixement en el 2T. Així, l’activitat va créixer un 0,6% intertrimestral (2,7% interanual), un ritme robust, tot i que 1 dècima per sota de l’experimentat en el 1T. Per components, va destacar en positiu el repunt de la inversió, que va avançar un 2,6% intertrimestral (0,8% en el 1T). Per contra, el consum privat va alentir el seu avanç fins al 0,2% intertrimestral (+0,7% en el 1T), una desacceleració que preveiem que sigui temporal davant les bones dades de sentiment econòmic i l’evolució favorable del mercat laboral. Per la seva banda, la demanda externa va detractar 0,2 p. p. al creixement.

El mercat laboral continua el seu avanç. Al juliol, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 35.819 persones, un ritme de creixement robust (3,0% interanual), encara que una mica inferior al produït en mesos anteriors. El nombre d’afiliats va progressar positivament en tots els sectors, destacant especialment la bona marxa del sector de la construcció.

La inflació es va moderar al juliol fins al 2,2%, 1 dècima menys que al juny. En la mateixa línia, la inflació subjacent es va situar en el 0,9% (1,0% al juny). La lleu moderació es va deure, en bona part, a la baixada en el preu dels aliments i les begudes, així com al component de transports i oci.

Continua la disminució del superàvit per compte corrent, que al maig es va situar en l’1,5% del PIB (acumulat de 12 mesos), inferior a l’1,9% del maig del 2017. Aquest deteriorament va ser causat, en part, per l’encariment del petroli, tot i que també es va veure impulsat pel fort avanç de les importacions de béns no energètics. Així mateix, el superàvit de la balança de serveis també es va moderar lleugerament. En aquest context, al juny van arribar 8,5 milions de turistes internacionals, un 1,3% més que al 2017.

El deute públic va augmentar lleugerament al juny. El deute del conjunt de les Administracions públiques es va situar en els 1.163 milers de milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 2,4% respecte al juny del 2017. L’elevat nivell de deute públic, que frega el 100% del PIB, subratlla la necessitat de seguir amb els esforços de consolidació fiscal.

Compartir: