Compartir: 
El PIB va tancar el 2018 amb un creixement més sòlid del que s’esperava i va deixar el còmput anual en el 2,5%El PIB va tancar el 2018 amb un creixement més sòlid del que s’esperava i va deixar el còmput anual en el 2,5%

El PIB va tancar el 2018 amb un creixement més sòlid del que s’esperava i va deixar el còmput anual en el 2,5%. En concret, en el 4T, l’avanç intertrimestral va ser del 0,7% (2,4% interanual), molt per sobre del creixement registrat a la zona de l’euro (0,2%). Per components, va destacar el bon to del consum privat, coherent amb el bon comportament del mercat laboral. Així mateix, la demanda externa va revertir la tendència mostrada en els últims trimestres i va aportar 0,3 p. p. al creixement intertrimestral del PIB en el 4T. Aquest registre ha estat millor del que s’esperava atesos el context actual de tensions comercials elevades a nivell global i la desacceleració de la zona de l’euro. Per la seva banda, l’índex PMI del sector manufacturer, un dels primers indicadors disponibles per al 2019, va repuntar després del sotrac del mes passat i es va situar en els 52,4 punts al gener, el que suggereix que el PIB mantindrà un ritme de creixement sòlid en el 1T. En aquest context, la inflació es va reduir 0,2 p. p. al gener, fins a l’1,0%.

La creació d’ocupació es va accelerar en el 4T 2018. En termes desestacionalitzats, va augmentar un 0,9% intertrimestral, superior al 0,6% del 3T 2018. Així, el nombre d’ocupats va assolir un total de 19.565.000 persones, xifra que representa un creixement del 3,0% interanual. Per sectors, van liderar la creació d’ocupació els serveis (3,0% interanual) i la construcció (11,9%), mentre que la indústria, amb una disminució de l’ocupació del 0,1%, va continuar arrossegant diversos trimestres de debilitat. Per la seva banda, la desocupació va baixar fins al 14,4% en el 4T 2018 (16,5% en el 4T 2017), la taxa més baixa des del 4T 2008. De cara al 2019, s’espera que la bona evolució del mercat laboral perduri, tot i que amb millores més graduals.

2018 va tornar a ser un any de rècord en turisme amb l’arribada de 82,8 milions de turistes internacionals (+1,1% respecte al 2017). El descens de turistes alemanys i britànics (–4,1% i –1,6%, respectivament) es va compensar amb l’augment de portuguesos, holandesos i extraeuropeus, especialment nord-americans. Per la seva banda, la despesa turística del conjunt de 2018 va ascendir a 89.856 milions d’euros, un 3,3% superior a la del 2017.

La nova producció de crèdit va créixer el 2018 a un ritme sòlid. El crèdit de nova concessió a les llars i a les empreses va créixer un 14,7% i un 8,6%, respectivament. Registres robustos encara que lleugerament per sota dels de finals del 2017 (16,7% i 9,7%, respectivament). El bon ritme de creixement del crèdit ha permès que la cartera de crèdit a les llars s’estabilitzés després de vuit anys en contracció. No ha estat així a les empreses, on la cartera ha caigut un 6,9%, encara que això s’explica, en gran part, per les vendes de carteres de crèdit dubtós (amb l’exclusió d’aquest impacte, hagués caigut un 2%).

Compartir: