Compartir: 
El ritme d’activitat emergent perd impulsEl ritme d’activitat emergent perd impuls

El ritme d’activitat emergent perd impuls. Segons l’evolució de l’indicador sintètic d’activitat emergent de l’IIF, el creixement emergent es va continuar desaccelerant a l’agost, sumant cinc mesos d’alentiment. Això es deu, en gran mesura, a l’impacte del notable descens del component financer, reflex de la crisi canviària que afecta els emergents. Així mateix, les dades també suggereixen que la volatilitat financera està llastant la confiança. Aquesta evolució és coherent amb l’escenari de CaixaBank Research per als emergents, que preveu una desacceleració progressiva en els pròxims trimestres.

En un entorn de risc proteccionista, les dades de sentiment econòmic dels EUA continuen apuntant a avenços considerables en el 3T. En concret, els índexs manufacturers elaborats per la Fed de Nova York i de Filadèlfia es van mantenir en territori expansiu, i significativament per sobre de la mitjana de llarg termini (tot i el deteriorament mensual del primer). Aquestes bones dades es donen en un context de grans tensions comercials entre els EUA i la Xina després de l’augment aranzelari (del 10%) sobre 200.000 milions de dòlars d’importacions xineses que s’afegeixen als 50.000 milions de l’estiu.

Compartir: