Compartir: 
El ritme d’activitat es va moderar al tancament del 2018El ritme d’activitat es va moderar al tancament del 2018

El ritme d’activitat es va moderar al tancament del 2018. Així, la xifra de negoci del sector serveis va créixer un 4,6% interanual al desembre (mitjana mòbil de tres mesos), 1,1 p. p. per sota del registre del mes anterior. Així mateix, l’indicador homòleg per al sector industrial va cedir 2,5 p. p. i es va mantenir estancat. Aquest registre és coherent amb el mal comportament que ha mostrat el sector industrial en el 4T 2018, degut, en part, a l’evolució desfavorable del sector automobilístic, afectat pel canvi de normativa en les emissions. Per la seva banda, les comandes industrials van mantenir un bon to i van créixer un 8,6% (mitjana mòbil de tres mesos).

El saldo comercial de béns va tancar 2018 a la baixa. En concret, el dèficit comercial va arribar al desembre al 2,8% del PIB (acumulat de 12 mesos). Aquesta xifra suposa un deteriorament de 0,7 p. p. respecte al 2017, dels quals 0,4 p. p. són atribuïbles a la balança de béns no energètics, davant d’una desacceleració en les taxes d’avanç de les exportacions (del 7,1% el 2017 al 2,0% el 2018) superior a la moderació en el creixement de les importacions (del 7,3% del 2017 al 3,7% del 2018).

El preu de l’habitatge accelera el pas. Més concretament, el preu de taxació de l’habitatge va incrementar el seu ritme d’avanç en el tram final de l’any passat, amb un augment de l’1,8% en el 4T, el major avanç intertrimestral des de l’inici de la recuperació dels preus de l’habitatge el 2015. Això va situar el creixement en el conjunt de l’any 2018 en el 3,4% (2,4% el 2017). Aquest notable increment del preu de l’habitatge s’emmarca en un context en què la demanda de l’habitatge continua molt robusta (les compravendes d’habitatge van créixer un 10,1% el 2018) i de millora dels indicadors d’oferta (inversió en construcció residencial, afiliats al sector de la construcció i visats d’obra nova). En el seu conjunt, aquesta dada confirma que el sector immobiliari està en plena fase expansiva.

Contracció històrica del crèdit dubtós del sector bancari el 2018. El crèdit dubtós es va contraure un 28,0% anual gràcies, sobretot, a les vendes de carteres i la desconsolidació del negoci immobiliari de diverses entitats, tot i que també a una menor entrada en mora d’acord amb la recuperació econòmica i del mercat laboral. Així doncs, la ràtio de morositat es va situar en el 5,8% a finals del 2018, lluny del 13,6%, màxim històric assolit el 2013. Durant el 2019 s’espera que la morositat continuï reduint-se, tot i que a un ritme menor.

Compartir: