Compartir: 
El ritme de creixement de l’activitat econòmica i de l’ocupació continua sent robustEl ritme de creixement de l’activitat econòmica i de l’ocupació continua sent robustEl ritme de creixement de l’activitat econòmica i de l’ocupació continua sent robust

El PIB va créixer un 0,7% intertrimestral (3,0% interanual) en el 4T, el mateix avanç intertrimestral que en el trimestre precedent. En el conjunt de l’any 2016, el creixement del PIB es va situar en el 3,2%. Els índexs de sentiment empresarial (PMI) del mes de gener es van mantenir elevats i apunten que el ritme d’avanç se sosté en el 1T.

El ritme de creació d’ocupació es va mantenir enèrgic el gener, en el 3,2% interanual. La caiguda de l’afiliació a la Seguretat Social (–174.880 persones) és habitual el mes de gener i es deu, en gran mesura, a la fi de la campanya nadalenca. El descens d’aquest any va ser una mica més suau que el dels tres anys anteriors i corrobora la bona marxa del mercat laboral. Així, en termes desestacionalitzats, l’ocupació va augmentar en 67.460 persones.

Al gener la inflació va repuntar més del que s’esperava, fins al 3,0%, 1,4 p. p. més que al desembre, per la pujada dels preus de l’electricitat i l’efecte esglaó del preu dels carburants (que continuarà la primera meitat de 2017).

El superàvit per compte corrent va millorar al novembre, fins als 21.907 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), per sobre dels 16.198 milions de novembre de 2015. La millora va ser deguda, principalment, a la disminució del dèficit de béns. Així mateix, al desembre, van arribar 4 milions de turistes internacionals, la qual cosa va representar una pujada del 13,3% interanual.

El crèdit bancari dóna suport al creixement del consum. El 2016, la nova concessió de crèdit a llars per al consum va créixer un 29% en l’acumulat de l’any. El nou crèdit hipotecari, per la seva banda, va avançar un notable 17% en l’acumulat de l’any, d’acord amb la recuperació del sector immobiliari. Pel que fa al nou crèdit a societats no financeres, la tendència és molt diferent segons la grandària empresarial: mentre que va augmentar per a les pimes (2,7% en l’acumulat de l’any), per a les grans empreses va retrocedir amb força (–33%) a causa de l’accés a d’altres fonts de finançament.

El dèficit del conjunt de les Administracions públiques es va reduir al novembre fins al 3,3% del PIB (excloent-hi les corporacions locals i ajudes a la banca), 4 dècimes per sota del registre de novembre de 2015. Tot apunta que s’aconseguirà l’objectiu de dèficit de 2016, del 4,6% del PIB.

Compartir: