Compartir: 
El ritme de creixement del PIB es modera en el 3TEl ritme de creixement del PIB es modera en el 3TEl ritme de creixement del PIB es modera en el 3T

El ritme de creixement del PIB es modera en el 3T. El model de previsió del PIB de CaixaBank Research prediu un avanç del 0,47% intertrimestral en el 3T 2018, que se situaria 1 dècima per sota del registre del trimestre anterior (0,6%). Així, en l’últim mes, les bones dades d’alguns indicadors de consum, de producció de ciment i d’exportacions de béns es van veure entelats per un deteriorament de la confiança del consumidor i per una mala dada d’afiliats a l’agost. De cara als propers trimestres, l’economia mantindrà un ritme de creixement sòlid tot i que menor que el registrat en els últims anys.

Els costos laborals es recuperen amb timidesa en el 2T. Així, segons l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral, el cost laboral per hora efectiva va créixer un 0,9% interanual (desestacionalitzat i corregit pels efectes de calendari). Es tracta d’un registre 1 dècima superior al del trimestre anterior i molt més elevat que la mitjana del 2017 (0,1%). Al seu torn, el cost salarial per hora efectiva, que representa més de dues terceres parts del total del cost laboral, va pujar un 0,7% (mitjana del 2017, –0,1%). En els propers trimestres preveiem que aquests costos laborals continuaran pujant de manera gradual en la mesura que la taxa d’atur segueixi caient i es vagin aplicant els increments salarials recomanats pels agents socials en els convenis col·lectius (al voltant del 2% fix més l’1% variable anual) i en el sector públic (pujada acordada de l’1,75% interanual per a aquest any).

El deute públic es va mantenir estable al juliol. En concret, el deute del conjunt de les Administracions públiques es va situar en els 1.160 milers de milions d’euros, una xifra similar a la del mes de juny (1.163 milers de milions). Tot i que el deute va continuar augmentant en termes interanuals (+2,6%), per al conjunt de l’any preveiem que aquest deute creixi a un ritme inferior al del creixement del PIB.

Es consolida la recuperació del mercat immobiliari. Així, en el 2T, el preu de l’habitatge segons el valor de taxació va créixer un 3,8% interanual, un registre 1,1 p. p. superior al del trimestre anterior i en línia amb la previsió de CaixaBank Research. De cara als propers trimestres preveiem que la tendència alcista del mercat immobiliari s’intensifiqui gràcies al creixement favorable de l’ocupació i les condicions financeres acomodatícies. Per la seva banda, el preu del sòl es va mantenir estable en el 2T i es va situar en els 162,9 euros per metre quadrat (163,1 euros per metre quadrat en el 1T).

Compartir: