Compartir: 
El sentiment econòmic global torna a caureEl sentiment econòmic global torna a caure

El sentiment econòmic global torna a caure. Així, al gener, l’indicador compost PMI, tot i que encara en zona expansiva (per sobre dels 50 punts), es va situar en el seu mínim des del setembre del 2016 (en els 52,1 punts), el que apunta a un ritme de creixement mundial més moderat en el 1T 2019. Aquest debilitament del ritme d’activitat global afecta tant manufactures com serveis. Amb tot, la desacceleració de l’activitat és lluny de ser homogènia en termes geogràfics, com testifica la recuperació de l’indicador sintètic d’activitat emergent de l’IIF, que al gener va pujar apreciablement.

Els indicadors econòmics nord-americans continuen apuntant a avanços considerables a l’inici de l’any, tot i que menors que al 2018. En concret, l’índex de sentiment empresarial (ISM) de serveis es va emplaçar en els 56,7 punts, un nivell considerable i indicatiu d’un sòlid ritme d’activitat en el sector serveis. Aquest registre es va unir al també elevat ISM de manufactures del mateix mes, que coneixíem fa uns dies. Tot i així, l’índex de serveis es va situar per sota de la mitjana del 2018 (58,9) i va destacar la forta baixada en el component de comandes, fet que assenyala un probable alentiment en el sector els propers mesos.

Compartir: