Compartir: 
El sentiment econòmic va continuar caientEl sentiment econòmic va continuar caientEl sentiment econòmic va continuar caient

El sentiment econòmic va continuar caient, encara que de forma menys pronunciada. En concret, al març, l’índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro (ESI) es va reduir lleugeríssimament fins als 105,5, un registre per sobre de la mitjana històrica, però clarament per sota de la mitjana del 2018 (111,2 punts). El descens va ser més pronunciat en l’àmbit industrial (–1,3 punts), un reflex de les dificultats que travessen alguns sectors com el de l’automoció. Per països, l’evolució de l’ESI va destacar en positiu a Espanya (+2,3) i en negatiu a Alemanya (–1,8). Més enllà de la dada mensual, cal destacar que, des de principis del 2018, l’ESI ha mostrat una clara tendència a la baixa (descens acumulat de 9 punts). Aquests registres apunten que la moderació del creixement que es va observar la segona meitat del 2018 es mantindrà en la primera meitat del 2019.

Economia portuguesa

El dèficit públic va sorprendre en positiu el 2018. El saldo pressupostari es va situar en el –0,5% del PIB, molt per sota del
–3,0% del 2017. La millora va estar àmpliament afermada per l’augment dels ingressos fiscals i contributius, que van augmentar un 5,9%. Per la seva banda, la despesa pública va caure un 0,3%. Amb tot, cal esmentar que la comparativa respecte al saldo del 2017 pot resultar una mica enganyosa, ja que aquest saldo es va veure negativament afectat per la recapitalització de la Caixa Geral de Depósitos. Així, si excloem aquest efecte, el dèficit s’hauria reduït del 0,9% del PIB el 2017 al 0,5%. De cara a 2019, preveiem que els comptes públics continuïn millorant.

El Banc de Portugal va revisar lleugerament a la baixa el creixement per al 2019. En concret, la institució monetària va situar les previsions de creixement en  l’1,7% el 2019 (1,8% al desembre), davant d’un increment més elevat de les importacions (6,3% enfront del 4,7% anterior). Tot i la revisió a l’alça en les importacions, el saldo de la balança corrent i de capital seguirà en terreny positiu (0,6% del PIB), basat en un augment de les transferències procedents de la UE.

El preu de l’habitatge va créixer amb vigor el 2018. En concret, al tram final de l’any, el ritme d’avanç es va accelerar: fins al 9,3% interanual en el 4T (+0,8 p. p. més que en el 3T ). Això va situar el creixement per al conjunt de l’any en el 10,3% (+1,1 p. p. enfront del 2017). En aquest context, les compravendes el 2018 van ser de 178.691, fet que suposa un augment del 16,6% respecte a l’any anterior. De cara a 2019, preveiem que el mercat immobiliari mantingui el dinamisme recent, tot i que la pressió sobre els preus hauria d’anar a menys davant la recuperació de la construcció de nous habitatges.

 

Compartir: