Compartir: 
El sentiment empresarial a la zona de l’euro: un panorama mixtEl sentiment empresarial a la zona de l’euro: un panorama mixtEl sentiment empresarial a la zona de l’euro: un panorama mixtEl sentiment empresarial a la zona de l’euro: un panorama mixt

El sentiment empresarial a la zona de l’euro: un panorama mixt. Segons el PMI compost de gener, el sentiment empresarial a la zona de l’euro s’ha estabilitzat (50,9 punts, sense canvis respecte al desembre). Darrere d’aquest número es troben detalls més reconfortants, com la forta millora del sentiment en el sector manufacturer alemany, on el PMI de manufactures va augmentar des dels 43,7 punts de desembre fins als 45,2 (la dada més alta dels últims 10 mesos, tot i que encara per sota del llindar dels 50 punts). A França, en canvi, les dades són més mixtes, amb un deteriorament del sentiment en el sector de serveis, aparentment a causa de les vagues per la reforma de pensions, i un augment en el sector manufacturer. D’altra banda, l’índex de confiança dels consumidors de la zona de l’euro es va mantenir estable, però en una cota baixa en el mes de gener (–8,1 punts), indicatiu que la caiguda de l’activitat està començant a preocupar les llars del bloc europeu.

Economia portuguesa

Els indicadors econòmics confirmen una desacceleració moderada de l’activitat en el 4T. L’indicador de clima econòmic, que sintetitza el sentiment en els diversos sectors d’activitat, es va mantenir sense canvis al desembre (en el 2,1% interanual). Això es va deure a la lleu millora en el sentiment d’indústria i de construcció, que es va compensar amb el lleuger deteriorament en el sentiment de comerç i de serveis. Per la seva banda, l’indicador d’activitat econòmica va avançar un 1,5% interanual al novembre, 2 dècimes menys que a l’octubre. En la mateixa línia, el sentiment en els consumidors també va patir un lleu empitjorament: amb l’indicador en els –7,2 punts al desembre (–6,9 al novembre).

El saldo per compte corrent va millorar al novembre. El dèficit per compte corrent es va situar en els 1.128 milions d’euros al novembre (acumulat de 12 mesos), un registre equivalent al 0,5% del PIB i que va representar una millora de 0,4 punts de PIB respecte al mes anterior. Aquesta millora és atribuïble, en bona part, al menor dèficit en el saldo comercial de béns, davant l’acceleració de les exportacions i l’alentiment en els fluxos d’importacions. Així mateix, la millora corrent al costat de l’elevat superàvit en el compte de capital va permetre que la capacitat de finançament exterior de l’economia portuguesa se situés en el +0,3% del PIB al novembre (0,0% a l’octubre).

La cartera de crèdit del sector privat va continuar contraient-se. En particular, va disminuir un 0,8% interanual al novembre, com a conseqüència de la contracció a la cartera de préstecs a empreses no financeres (–3,8% interanual; amb l’ajust per vendes de carteres de préstecs dubtosos hauria augmentat un 2,4%). Per la seva banda, la cartera de crèdit a les llars va créixer un 1,0% interanual, davant l’acceleració del crèdit al consum (9,5% interanual).

Compartir: