Compartir: 
Els índexs de sentiment confirmen que la preocupació per la desacceleració del creixement a la zona de l’euro és fundadaEls índexs de sentiment confirmen que la preocupació per la desacceleració del creixement a la zona de l’euro és fundadaEls índexs de sentiment confirmen que la preocupació per la desacceleració del creixement a la zona de l’euro és fundadaEls índexs de sentiment confirmen que la preocupació per la desacceleració del creixement a la zona de l’euro és fundada

Els índexs de sentiment confirmen que la preocupació per la desacceleració del creixement a la zona de l’euro és fundada. Així, l’índex PMI compost a la zona de l’euro va baixar fins als 51,1 punts al desembre (52,7 al novembre), el registre més baix en una mica més de quatre anys. La dada queda matisada per l’efecte de les protestes dels Armilles Grogues a França (que s’espera que sigui temporal), però preocupa que el PMI d’Alemanya també hagi caigut de manera significativa (fins als 51,6 punts).

La inflació a la zona de l’euro va continuar a la baixa al desembre, i es va emplaçar en l’1,6%, 3 dècimes per sota del registre del mes anterior. Això es va deure, en part, a la moderació en l’avanç del component energètic (que va créixer un 5,5% interanual, 3,6 p. p. per sota del registre de novembre). Per la seva banda, la inflació subjacent es va mantenir estable en l’1,1%. Per països, s’ha observat una tendència a la baixa generalitzada, causada principalment pels preus energètics. Així, la inflació general (no harmonitzada) a Espanya va caure 5 dècimes fins a l’1,2%, mentre que a Portugal va baixar 2 dècimes fins al 0,7%.

Economia portuguesa

Els comptes públics van mantenir la tendència de millora enfront del mateix període de l’any anterior. En concret, el saldo pressupostari es va situar en un dèficit de 624 milions d’euros en l’acumulat de gener a novembre. Això equival a un –0,3% del PIB, substancialment per sota del –1,1% del PIB assolit el novembre de 2017. Aquesta millora s’explica pel considerable increment dels ingressos (+5,4% interanual), que van continuar beneficiant-se d’un entorn econòmic robust. En el costat de les despeses (+3,3% interanual) va destacar el desemborsament de la paga extra de Nadal als funcionaris al novembre.

La confiança dels consumidors va tornar a disminuir, però continua en nivells favorables. L’indicador de confiança va caure fins als –2,2 punts al desembre (mitjana dels tres últims mesos), però es va mantenir considerablement per sobre de la mitjana històrica (–22,2). En el mateix període, l’indicador del clima econòmic va disminuir lleugerament fins als 2,2 punts (2,3 al novembre), a causa de la reducció de la confiança en el comerç i els serveis.

La taxa de morositat va disminuir fins a l’11,3% en el 3T, la qual cosa suposa un total de 31.171 milions d’euros de crèdits morosos. Això representa una reducció de 0,5 p. p. davant del registre del 2T. Aquesta reducció es va deure, en gran mesura, al segment del crèdit a l’habitatge i a empreses.

Compartir: