Compartir: 
Els indicadors d’activitat de la zona de l’euro continuen assenyalant avanços econòmics modestosEls indicadors d’activitat de la zona de l’euro continuen assenyalant avanços econòmics modestosEls indicadors d’activitat de la zona de l’euro continuen assenyalant avanços econòmics modestos

Els indicadors d’activitat de la zona de l’euro continuen assenyalant avanços econòmics modestos. Així, la producció industrial ha caigut en termes interanuals en els últims tres mesos i les vendes al detall s’han desaccelerat. Els indicadors de sentiment, per la seva banda, han presentat una trajectòria dispar: el PMI de serveis es manté sòlid, però el PMI de manufactures no ha aconseguit sortir de la zona contractiva. Finalment, els indicadors de confiança s’han deteriorat en l’últim mes. D’aquesta manera, tot apunta que l’economia de la zona de l’euro es desaccelerarà de forma significativa en el 2T, després de créixer un considerable 0,4% intertrimestral en el 1T. En concret, les últimes estimacions donen un creixement intertrimestral del 0,2% en el 2T (la dada es coneixerà el 31 de juliol).

Economia portuguesa

Els indicadors d’activitat més recents donen senyals lleugerament mixtes, tot i que segueixen en nivells còmodes. Així, l’indicador de clima econòmic va accelerar lleument (fins al 2,4% interanual al juny, enfront del 2,3% al maig), conseqüència d’una millora del sentiment en la indústria, la construcció i els serveis. Per contra, l’indicador d’activitat econòmica es va moderar (fins a l’1,9% interanual al maig, enfront del 2,0% a l’abril), en part, davant la moderació de l’activitat en el sector dels serveis. Amb tot, els avanços de tots dos indicadors se situen encara en cotes considerables. Per la seva banda, les últimes dades d’inversió continuen destacant la seva fortalesa, amb una evolució de l’11,6% interanual (en termes nominals) al maig.

L’activitat turística es manté dinàmica. En l’acumulat del gener al maig, el nombre de turistes internacionals va créixer un 6,4% interanual. Per nacionalitats, els turistes espanyols segueixen avançant de forma considerable (12,2%) i el mercat britànic s’està recuperant (+5,8%, després d’haver-se contret un 4,5% el 2018). Així mateix, el turisme extracomunitari continua creixent amb força, empès per l’augment de turistes nord-americans i xinesos (20,1% i 19,7%, respectivament). D’altra banda, el rendiment mitjà per habitació disponible va continuar augmentant al maig, tot i que a un ritme més moderat.

Compartir: