Compartir: 
Els indicadors d’activitat del sector industrial es mantenen continguts, mentre que els del sector serveis es moderen lleugeramentEls indicadors d’activitat del sector industrial es mantenen continguts, mentre que els del sector serveis es moderen lleugerament

Els indicadors d’activitat del sector industrial es mantenen continguts, mentre que els del sector serveis es moderen lleugerament. Més concretament, la xifra de negoci del sector serveis va créixer un 4,1% interanual al juliol (mitjana mòbil de tres mesos), un ritme notable tot i que una mica inferior al de la mitjana de la primera meitat de l’any (4,9%). Per la seva banda, tant la xifra de negoci del sector industrial com les comandes industrials es van quedar estancades (0,0% i –0,2% variació interanual en mitjana mòbil de tres mesos, respectivament), de manera que es manté la tònica de baix creixement que presenta el sector des de finals de l’any. En canvi, pel costat de la demanda, les vendes al detall van mantenir un bon to i van créixer un 3,2% a l’agost. En el seu conjunt, el quadre d’indicadors suggereix que el creixement es va moderar lleugerament en el 3T.

El saldo comercial de béns estabilitza el seu deteriorament de la mà de la desacceleració importadora. El dèficit de la balança de béns va ser del 2,7% del PIB al juliol (acumulat de 12 mesos), 0,29 p. p. menor que el pic de març i només lleugerament per sobre del dèficit d’un any enrere. L’estabilització del dèficit en els últims mesos s’ha degut, en part, a la desacceleració de les importacions no energètiques, ja que les exportacions no energètiques també continuen moderant les seves taxes d’avanç (van créixer un 1,3% interanual en l’acumulat de 12 mesos fins al juliol, el registre més baix des del maig del 2010).

La taxa de morositat continua caient. La mora es va situar en el 5,23% al juliol, 0,13 p. p. per sota del registre del mes anterior. D’aquesta manera, la taxa de morositat acumula una caiguda d’1,12 p. p. en els últims 12 mesos i se situa en el mínim de la sèrie des del desembre del 2009. De cara als propers trimestres preveiem que aquesta taxa continuï caient, tot i que a ritmes una mica més moderats.

Compartir: