Compartir: 
Els indicadors d’activitat econòmica milloren el toEls indicadors d’activitat econòmica milloren el toEls indicadors d’activitat econòmica milloren el to

Els indicadors d’activitat econòmica milloren el to. Al febrer, l’índex de sentiment empresarial (PMI) del sector serveis va mantenir el dinamisme dels mesos anteriors i es va situar en zona clarament expansiva (per sobre dels 50 punts), en clar contrast amb el que suggeria el seu homòleg de manufactures uns dies abans (54,5 punts el sector serveis i 49,9 el sector manufacturer). Per la seva banda, l’índex de producció industrial va repuntar al gener i va créixer un 2,4% interanual, davant d’una millora generalitzada dels diferents subcomponents de l’índex.

El mercat laboral va mantenir el dinamisme al febrer. Així, l’afiliació a la Seguretat Social va augmentar un 2,86% interanual (en termes desestacionalitzats), un ritme elevat i molt similar al del mes anterior (2,94%). Aquesta dada confirma que el mercat laboral continua robust i que la moderació en les taxes de creixement de l’ocupació s’està produint de manera molt gradual. Per la seva banda, l’atur registrat es va reduir un 5,2% interanual, un registre d’acord amb el que s’esperava i lleugerament inferior al del mes de gener (5,5%).

El preu de l’habitatge va créixer amb força el 2018. Així, l’índex de preu de l’habitatge (basat en els preus de compravenda) va créixer un 6,6% interanual en el 4T 2018 (0,4% intertrimestral), la qual cosa va situar l’avanç per al conjunt de l’any 2018 en el 6,7%, el ritme de creixement anual més alt des que es va iniciar la recuperació del mercat immobiliari. Es confirma així la bona marxa del sector, que esperem que es mantingui en els propers trimestres, tot i que a ritmes una mica més moderats.

Compartir: