Compartir: 
Els indicadors d’activitat encara es mantenen favorablesEls indicadors d’activitat encara es mantenen favorables

Els indicadors d’activitat encara es mantenen favorables. Al febrer, l’índex PMI per al sector manufacturer va pujar 1,9 punts fins als 50,4 punts, de manera que l’indicador es va situar per primera vegada en nou mesos per sobre del llindar que marcaria l’entrada en zona expansiva (els 50 punts). Per la seva banda, l’indicador homòleg de serveis es va situar en els 52,1 punts, lleugerament per sota del registre del mes anterior (52,3 punts), per bé que en un nivell correcte. Amb tot, aquests indicadors encara no reflecteixen l’impacte que el COVID-19 pot tenir en l’economia espanyola a través de les disrupcions en els subministraments, de la demanda turística i de la confiança. Per la seva banda, l’índex de producció industrial del gener va caure un 2,1% interanual, tot i que aquesta caiguda va ser deguda principalment a la contribució negativa del sector energètic, un fet que estimem puntual.

La desacceleració del mercat laboral es pren una pausa al febrer. L’afiliació a la Seguretat Social va augmentar un 1,9% interanual en termes desestacionalitzats, un ritme 0,1 p. p. superior al del gener del 2020, tot i que inferior al ritme experimentat un any enrere (+2,9% al febrer del 2019). Per la seva banda, l’atur es va reduir un 1,3% interanual en termes desestacionalitzats, també un ritme més elevat que el del mes anterior (–1,0% interanual).

La despesa turística va mantenir el to al gener, a l’espera dels efectes del COVID-19. Al gener, van arribar 4,1 milions de turistes internacionals. Tot i que això representa un 1,4% menys que al gener del 2019, la despesa d’aquests turistes va ser un 2,1% superior a la d’un any abans. Aquesta millora es va deure a l’augment en la despesa per persona i dia, que va més que compensar la desacceleració de les arribades i unes estades lleugerament més curtes.

La demanda de crèdit continua avançant a un ritme moderat. Al gener, la nova concessió de crèdit a les llars va créixer un 2,9% interanual, lleugerament per sobre del creixement registrat en el conjunt del 2019 (1,5%). Per categories, va destacar el bon ritme de creixement del crèdit a l’habitatge (6,8% interanual), mentre que el crèdit al consum es va mantenir més contingut (creixement del 2,3% interanual). En contraposició al crèdit a particulars, el flux de nou crèdit a les empreses no financeres va caure un 2,2% interanual.

Compartir: