Compartir: 
Els indicadors de sentiment econòmic de la zona de l’euro afeblits per la crisi de la COVID-19Els indicadors de sentiment econòmic de la zona de l’euro afeblits per la crisi de la COVID-19

Els indicadors de sentiment econòmic de la zona de l’euro afeblits per la crisi de la COVID-19. L’índex de sentiment econòmic (ESI) de la zona de l’euro va caure 11 punts respecte al febrer, fins als 94,5 punts, el registre més baix des del 2013. Així mateix, esperem que l’ESI continuï la seva caiguda a l’abril, ja que la dada del març està basada en enquestes incompletes i que es van dur a terme abans de les fortes mesures de contenció contra la COVID-19 preses pels països europeus. Per la seva banda, el valor final de l’índex de sentiment empresarial (PMI) compost de març va mostrar una caiguda encara més acusada que la mostrada per l’avanç del mateix indicador fa uns dies (dels 51,6 punts al febrer als 29,7 punts al març).

La inflació de la zona de l’euro també va registrar una forta moderació al març, i es va situar en el 0,7% (1,2% al febrer). Es tracta d’un descens empès, en bona part, per la caiguda del preu del petroli succeïda en les últimes setmanes. No obstant això, la inflació subjacent també es va moderar, des de l’1,2% al febrer fins a l’1,0% al març, davant la baixada de la inflació en els serveis. De cara als propers mesos, esperem que la inflació continuï moderant-se, impulsada per la caiguda dels preus energètics i una demanda interna més feble a causa de la crisi sanitària.

Economia portuguesa

Els indicadors de sentiment econòmic es debiliten davant la crisi sanitària de la COVID-19. Els primers casos d’infecció pel coronavirus i la declaració de l’estat d’emergència es van reflectir en l’indicador del clima econòmic del març, que va caure dels 2,2 punts de febrer als 1,8. El deteriorament va ser generalitzat en indústria, comerç i serveis. En la mateixa línia, la confiança al consumidor també va baixar 9,9 punts, fins als –8,1 punts, el registre més baix des del desembre del 2016. En aquest cas, el deteriorament reflecteix, en bona part, un empitjorament de la situació financera de les famílies previst en els propers 12 mesos.

Les dades del mercat laboral de febrer encara no reflectien l’impacte de la COVID-19. La població ocupada va romandre pràcticament sense canvis en termes interanuals al febrer, mentre que la taxa d’atur es va situar en el 6,5% (–0,2 p. p. per sota del registre del gener). Aquesta situació de continuada millora, però, es veurà interrompuda per la pandèmia del coronavirus. En aquest sentit, i alertant de l’elevat grau d’incertesa que totes les estimacions tenen en el context actual, estimem que la taxa d’atur se situï en el 8,2% el 2020.

Compartir: