Compartir: 
Els indicadors de sentiment empresarial apunten a un estancament de l’economia de la zona de l’euroEls indicadors de sentiment empresarial apunten a un estancament de l’economia de la zona de l’euroEls indicadors de sentiment empresarial apunten a un estancament de l’economia de la zona de l’euroEls indicadors de sentiment empresarial apunten a un estancament de l’economia de la zona de l’euro

Els indicadors de sentiment empresarial apunten a un estancament de l’economia de la zona de l’euro. A l’octubre, el PMI compost es va mantenir just per sobre dels 50 punts, llindar que separa la zona expansiva de la contractiva (50,2 a l’octubre, comparat amb el 50,1 al setembre). En el desglossament sectorial, el PMI de manufactures va deixar d’empitjorar i es va mantenir al mateix nivell que al setembre (45,7), tot i que segueix en zona contractiva. Per la seva banda, el PMI de serveis va millorar lleugerament (el 51,8 enfront del 51,6 al setembre). Per països, va destacar la pujada del PMI compost de França (52,6 respecte al 50,8 al setembre), en clar contrast amb Alemanya, on el mateix indicador va romandre per sota dels 50 punts per segon mes consecutiu (el 48,6 enfront del 48,5 al setembre). Finalment, la nova dada de confiança del consumidor de la zona de l’euro, que es va situar en el –7,6 (–6,5 al setembre), assenyala un possible deteriorament de la demanda interna, que fins ara s’havia mostrat resilient.

El brexit es retarda; la qüestió és fins quan. La Cambra dels Comuns va rebutjar aprovar (en un termini de tres dies) tota la legislació necessària per fer efectiu l’acord de sortida negociat amb la UE. Després de perdre la votació, el primer ministre Boris Johnson va amenaçar de retirar l’acord de sortida si l’oposició no accepta celebrar eleccions anticipades el 12 de desembre. Si l’oposició accepta, Johnson tornarà a sotmetre a votació la legislació i l’acord del brexit per fer efectiva la sortida de la UE en les pròximes setmanes.

Economia portuguesa

El saldo de les Administracions públiques continua millorant. En concret, en l’acumulat fins al setembre el saldo es va situar en el +1,6% del PIB, fet que suposa una clara millora respecte al +0,9% registrat fa un any. Aquesta millora va estar recolzada per un augment considerable dels ingressos (4,8% interanual), superior al de les despeses (2,9%). Entre els ingressos, va destacar l’increment dels ingressos fiscals i els ingressos per IVA. En l’àmbit de les despeses, va destacar la reducció del pagament per interessos i una execució de les inversions inferior a la pressupostada. En aquest context, preveiem que els comptes públics segueixin millorant en el que queda d’any i que el saldo se situï en el –0,1% del PIB en el conjunt del 2019 i en el 0,0% del PIB el 2020.

La cartera de crèdit del sector privat continua contraient-se. En particular, va disminuir un 1,4% interanual a l’agost. Va destacar la contracció en la cartera de préstecs a empreses (–2,9% interanual), tot i que en bona part es va deure al dinamisme en les vendes de carteres de crèdit dubtós. Amb l’ajust per aquest efecte, el crèdit a empreses hagués crescut un 2,1%. Per la seva banda, la cartera de crèdit a les llars també es va contraure (–0,5%). En aquest segment, però, el crèdit al consum continua avançant amb força (9,7% interanual).

Compartir: