Compartir: 
Els indicadors de sentiment empresarial continuen apuntant a una desacceleració de l’economia de la zona de l’euroEls indicadors de sentiment empresarial continuen apuntant a una desacceleració de l’economia de la zona de l’euroEls indicadors de sentiment empresarial continuen apuntant a una desacceleració de l’economia de la zona de l’euroEls indicadors de sentiment empresarial continuen apuntant a una desacceleració de l’economia de la zona de l’euro

Els indicadors de sentiment empresarial continuen apuntant a una desacceleració de l’economia de la zona de l’euro. Al setembre, el PMI compost de la zona de l’euro va caure fins als 50,4 punts (51,9 a l’agost), just per sobre del llindar dels 50 punts que separa la zona expansiva de la contractiva. Es tracta del nivell més baix des de l’estiu del 2013, quan la zona de l’euro estava en plena recessió. Aquesta caiguda ha estat conseqüència no només del sector manufacturer, que va continuar el seu descens en zona contractiva (45,6 comparat amb 47,0 a l’agost), sinó també del sector de serveis, l’índex del qual va disminuir fins als 52,0 punts (53,5 a l’agost). Per països, va destacar el notable descens del PMI compost d’Alemanya que, per primera vegada des del 2013, es troba en zona contractiva (49,1), sobretot a causa d’una forta davallada de l’índex de manufactures (41,4). D’altra banda, l’índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro va retrocedir fins als 101,7 punts (103,1 a l’agost), arrossegat per un fort deteriorament de la confiança en el sector industrial.

Economia portuguesa

Indicadors de sentiment mixtos a Portugal. D’una banda, la confiança del consumidor es va recuperar al setembre, recolzada en unes millors perspectives en relació amb la situació financera de les famílies i del país, i en una major capacitat per realitzar compres importants. El dinamisme del mercat laboral afavoreix aquesta evolució positiva de la confiança del consumidor (taxa d’atur del 6,2% a l’agost, la més baixa des del 2002). D’altra banda, l’indicador del clima econòmic va empitjorar al setembre (2,2% interanual, –0,1 p. p. respecte al mes anterior) davant un deteriorament del sentiment tant en la indústria com en la construcció i els serveis.

La revisió estadística dels comptes nacionals mostra un panorama més positiu de l’economia portuguesa. En particular, el creixement del PIB va ser del 3,5% el 2017 i del 2,4% el 2018, 7 i 3 dècimes per sobre del qual s’estimava prèviament. En la mateixa línia, la capacitat de finançament de l’economia a l’any fins al 2T 2019 també ha estat més favorable (en el 0,4% del PIB enfront del 0,5% del 1T). D’altra banda, la taxa d’estalvi de les llars també es va revisar a l’alça, en el 5,9% de la renda bruta disponible en el 2T 2019, 1,5 p. p. per sobre de l’estimació anterior.

El saldo de les Administracions públiques va millorar en el primer semestre de l’any. En concret, en l’acumulat fins al juny, es va situar en el –0,8% del PIB, fet que representa una clara millora respecte al –2,2% registrat fa un any. Així mateix, excloent la transferència de capital al Fons de Resolució de Novo Banco, el saldo hauria estat del +0,3% del PIB (enfront del –1,4% el 2018, també excloent-ne one-offs a Novo Banco). Aquesta millora s’explica pel sòlid augment dels ingressos davant de l’augment més moderat de les despeses. En l’àmbit de les despeses, cal destacar la reducció del pagament per interessos i la caiguda de la inversió pública. En aquest context, preveiem que els comptes públics continuïn millorant al llarg de l’any i que el saldo se situï en el –0,3% del PIB en el conjunt del 2019.

Compartir: