Compartir: 
Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro apunten a un creixement robust en el 4TEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro apunten a un creixement robust en el 4TEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro apunten a un creixement robust en el 4TEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro apunten a un creixement robust en el 4T

Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro apunten a un creixement robust en el 4T. Així, l’índex PMI compost per a la zona de l’euro es va situar en els 57,2 punts en el 4T, per sobre del registre del trimestre anterior (56,0) i en zona clarament expansiva (per sobre dels 50 punts). Per països, l’acceleració va estar liderada per França, amb un PMI compost que va aconseguir els 59,2 punts (56,0 en el 3T). També va destacar el bon registre d’Alemanya, que va accelerar fins als 57,5 punts (56,1 en el 3T). Tot això apunta a una major fermesa del creixement econòmic en el 4T.

La producció industrial torna a augmentar a l’octubre. L’índex de producció industrial de la zona de l’euro va créixer un 3,7% interanual a l’octubre, un avanç clarament superior a la mitjana dels primers tres trimestres de l’any (2,5%). Per països, van destacar França i Itàlia, amb increments del 5,7% i del 3,1%, respectivament.

Economia portuguesa

Fitch va augmentar el ràting sobirà de BB+ a BBB (de nou, en grau d’inversió), recollint la millora de l’escenari macroeconòmic de Portugal i els avanços en la resolució bancària. L’anunci, seguint l’estela del de S&P al setembre, era àmpliament esperat, la qual cosa havia quedat reflectida en el descens de la prima de risc sobirana des de finals d’octubre fins als 150 p. b.

La nova concessió de crèdit a l’habitatge avança amb força, símptoma del dinamisme del mercat immobiliari. A l’octubre, el nou crèdit per a la compra d’habitatge va augmentar un 41,3% interanual en l’acumulat de l’any, fins als 5.934 milions d’euros, superant el registre total de l’any anterior, tot i que encara per sota dels nivells anteriors a la crisi. Així mateix, el crèdit al consum va continuar evolucionant de forma positiva i va créixer un 8,7% en els primers 10 mesos de l’any. Per la seva banda, la concessió de crèdit a empreses va disminuir a l’octubre (un 5,2% per a les pimes i un 12,8% per a les grans empreses), la qual cosa reflecteix que encara és necessari un major despalanquejament.

Augmenta el dèficit comercial de béns, però les vendes a l’exterior mantenen una dinàmica positiva. La balança de béns va registrar un dèficit d’11.602 milions en l’acumulat de gener a octubre, la qual cosa suposa un augment del 29,8% pel que fa al mateix període de l’any anterior. La deterioració s’explica pel fort increment de les importacions (+14,2%), atès que les exportacions van augmentar de forma vigorosa (+10,8%).

Compartir: