Compartir: 
Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro es moderen al maigEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro es moderen al maigEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro es moderen al maigEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro es moderen al maig

Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro es moderen al maig, si bé encara es mantenen en nivells considerables. Concretament, l’índex PMI compost es va situar en els 54,1 punts, 1 punt per sota del registre del mes anterior, encara en zona clarament expansiva (per sobre dels 50 punts). De fet, part d’aquest descens es va deure a factors temporals, com un major nombre de dies festius al maig. En aquest sentit, la majoria d’indicadors publicats fins a la data apunten que el creixement econòmic en el 2T 2018 serà superior al del trimestre anterior, tot i que més moderat que l’observat a finals del 2017.

La confiança del consumidor es manté en nivells elevats a la zona de l’euro. Així, l’índex de confiança del consumidor elaborat per la Comissió Europea es va situar en els 0,2 punts al maig, un registre inferior al del mes anterior (0,3), però superior a la mitjana de 2017 (–2,5). Això suggereix que el consum privat es manté com un dels pilars del creixement econòmic a la zona de l’euro en el segon trimestre de l’any.

Economia portuguesa

El dèficit de la balança corrent i de capital es va agreujar en el 1T 2018. Concretament, es va situar en els 77,8 milions d’euros, fet que suposa un empitjorament d’11,2 milions respecte al mateix període de l’any anterior. Gran part del deteriorament s’explica per l’augment del dèficit de la balança de béns davant la forta recuperació de les importacions. No obstant això, cal assenyalar que aquest augment del dèficit de béns va ser a causa d’un descens puntual de les exportacions de combustibles.

Empitjora la posició d’inversió internacional neta (PIIN). En particular, aquesta s’ha situat en el –106,7% del PIB en el 1T 2018, davant del –105,7% de finals de 2017. Amb tot, això, en part, reflecteix la revaloració dels títols de deute públic portuguès i moviments en el tipus de canvi. En el mateix període, el deute extern net va augmentar del 92,5% al 94,1% del PIB.

Deteriorament puntual dels comptes públics a l'abril. El dèficit de les Administracions públiques es va situar en els 2.022 milions d'euros a l'abril (en termes de caixa), un 9% més elevat que en el mateix període de l'any anterior. Aquest empitjorament va ser en part causat perquè la devolució automàtica de l'impost sobre la renda (IRS) arriba a més llars el 2018, però no posa en perill la consecució de l'objectiu anual de dèficit.

La contracció del crèdit al sector privat es va tornar a suavitzar al març (–1,8% interanual), un ritme substancialment inferior a l’observat fa un any (–4,3% interanual). Tant el crèdit per a la compra d’habitatge com el crèdit concedit a les societats no financeres es van contreure de forma més moderada (–1,7% i –3,1% interanual, respectivament). D’altra banda, el crèdit al consum va continuar creixent a dos dígits (12,4% interanual), mostra de la recuperació de la demanda interna.

Compartir: