Compartir: 
Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro reculen al començament del 3TEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro reculen al començament del 3TEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro reculen al començament del 3T

Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro reculen al començament del 3T. En concret, el PMI compost de la zona de l’euro va davallar fins als 51,5 punts al juliol (52,2 punts al juny). Això va ser degut sobre tot a l’important descens del component de manufactures, que va arribar al nivell més baix des del desembre del 2012 (46,4 punts) encadenant 6 mesos consecutius en terreny contractiu. El PMI de serveis, d’altra banda, va continuar relativament sòlid (53,3 punts), malgrat una lleu moderació mensual. D’aquesta manera, la divergència amb el PMI de manufactures va assolir el nivell més alt des del 2009. Per països, el PMI de França va caure 1 punt (de 52,7 al juny a 51,7 al juliol) després de 3 mesos de pujades, i el PMI d’Alemanya va baixar 1,2 punts (de 52,6 al juny a 51,4 al juliol), en tots dos casos per un empitjorament del sentiment manufacturer. Finalment, l’índex de confiança del consumidor es va situar en els –6,6 punts, un nivell modest malgrat una lleugera millora respecte del juny (–7,2 punts). Aquests indicadors apunten que l’economia de la zona euro no està repuntant a l’inici del 3T.

Economia portuguesa

El saldo pressupostari ha millorat en el primer semestre de l’any. En concret, en l’acumulat fins al juny, el saldo es va situar en el –0,5% del PIB, cosa que suposa una clara millora respecte el dèficit del 2,6% registrat fa un any. Aquesta millora va estar recolzada per un sòlid augment dels ingressos (7,2% interanual), superior al de les despeses (1,5%). Entre els ingressos, va destacar l’increment dels ingressos fiscals i contributius. En l’àmbit de les despeses, cal mencionar la reducció del pagament per interessos i una execució de les inversions inferior a la pressupostada. En aquest context, preveiem que els comptes públics continuïn millorant al llarg de l’any i que el saldo se situï en el –0,4% del PIB en el conjunt del 2019.

Compartir: