Compartir: 
Els indicadors de sentiment i activitat econòmica apunten a un creixement robust en el 1TEls indicadors de sentiment i activitat econòmica apunten a un creixement robust en el 1T

Els indicadors de sentiment i activitat econòmica apunten a un creixement robust en el 1T. En particular, l’índex de sentiment empresarial PMI del sector serveis es va situar en els 56,8 punts de mitjana en el 1T (54,5 en el 4T 2017) i el seu homòleg del sector manufacturer en els 55,3 punts (55,9 en el 4T). Per la seva banda, la producció industrial va avançar un notable 3,1% interanual al febrer. Es tanca, així, un trimestre en què el creixement econòmic va continuar essent sòlid (un 0,7% intertrimestral, segons estimacions de CaixaBank Research).

El ritme de creació d’ocupació es va mantenir robust al març. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 139.000 persones, un increment considerable, tot i que una mica inferior al del mateix mes del 2017 (162.000 persones). Això va situar el ritme de creixement de l’afiliació en un elevat 3,3% interanual. Per la seva banda, el nombre d’aturats va disminuir en 48.000, una dada molt similar a l’observada el març de 2017.

El saldo per compte corrent de gener s’ha situat en el +1,9% del PIB, 22.026 milions d’euros (acumulat de 12 mesos). El registre es va situar lleugerament per sota del 2,0% del gener del 2017, en bona part, a causa del deteriorament del saldo comercial energètic davant l’encariment del petroli. La millora del superàvit de serveis i el menor dèficit de rendes, però, van ajudar a compensar part del deteriorament energètic. En aquest sentit, el febrer de 2018, van arribar 4,2 milions de turistes internacionals, fet que suposa un augment del 2,6% respecte al febrer de 2017.

Compartir: