Compartir: 
Els PMI de la zona de l’euro segueixen sense repuntar a l’abril i en posterguen la recuperacióEls PMI de la zona de l’euro segueixen sense repuntar a l’abril i en posterguen la recuperacióEls PMI de la zona de l’euro segueixen sense repuntar a l’abril i en posterguen la recuperacióEls PMI de la zona de l’euro segueixen sense repuntar a l’abril i en posterguen la recuperació

Els PMI de la zona de l’euro segueixen sense repuntar a l’abril i en posterguen la recuperació. En particular, el PMI compost de la zona de l’euro va caure lleugerament, dels 51,6 punts al març als 51,3 a l’abril. Un registre modest i que no va complir amb les expectatives del consens d’analistes. En el detall sectorial, el PMI de manufactures va continuar en zona contractiva (47,8 punts) i el de serveis (52,5 punts) va retrocedir 0,8 punts. Per països, el PMI d’Alemanya va millorar lleugerament gràcies a la puixança dels serveis, però la debilitat del PMI de manufactures (44,5 punts) va mostrar que els problemes del sector industrial no han quedat enrere. A França, les dades van ser discretes i el PMI es va situar just en els 50,0 punts (límit que separa la zona expansiva de la contractiva). Aquestes dades indiquen que l’economia de la zona de l’euro no ha superat els seus llasts temporals en l’inici del 2T: la desacceleració de la demanda global continua afectant la demanda externa i el sentiment empresarial es manté en nivells modestos.

El superàvit per compte corrent de la zona de l’euro va tornar a caure al febrer, després d’un repunt puntual al gener. Així, en l’acumulat de 12 mesos, el superàvit corrent es va situar en nivells un 1,5% inferiors als registrats al gener. El descens es va produir per un empitjorament de les balances de serveis i de rendes, que no va ser compensat per la tímida millora del superàvit de la balança de béns que, després de 10 mesos de deteriorament, va créixer un 0,7% intermensual. En percentatge del PIB, el superàvit per compte corrent de la zona de l’euro es va situar en el 2,9%, 4 dècimes per sota de la dada registrada en el mateix període de l’any anterior. De cara als propers mesos, esperem que el superàvit corrent continuï deteriorant-se a causa d’un dinamisme menor de la demanda global, encara que de forma molt gradual.

Economia portuguesa

Els indicadors de sentiment i activitat econòmica continuen en nivells còmodes, tot i la tendència de desacceleració en alguns d’ells. Així, al febrer, l’indicador d’activitat econòmica, que resumeix l’evolució dels diversos sectors de l’economia, va avançar un 2,3% interanual. Es tracta d’un avanç significatiu, tot i que inferior al registrat al gener (2,4%), davant l’evolució menys favorable tant de la indústria, com de la construcció i dels serveis. Per la seva banda, l’indicador qualitatiu del consum privat es va mantenir en el 2,4% interanual al març.

L’activitat turística continua sorprenent en positiu. En el segon mes de l’any, el nombre de turistes estrangers va augmentar un 5,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. Un avanç per sobre del que es va produir el 2018 (3,0%). Els turistes procedents del Regne Unit van créixer un significatiu 7,2% al febrer (enfront de la caiguda del 4,5% el 2018), i els visitants dels EUA i la Xina van avançar un sòlid 26,1% i 15,8%, respectivament. Per la seva banda, els ingressos dels establiments d’allotjament turístic van augmentar un 4,4%, tot i que el rendiment mitjà per habitació disponible gairebé no va créixer (0,1% interanual). De cara als propers mesos esperem que el sector turístic continuï avançant, encara que de forma més gradual.

Compartir: