Compartir: 
Es confirma el bon ritme de creixement de la zona de l’euro en el tram final del 2017Es confirma el bon ritme de creixement de la zona de l’euro en el tram final del 2017Es confirma el bon ritme de creixement de la zona de l’euro en el tram final del 2017Es confirma el bon ritme de creixement de la zona de l’euro en el tram final del 2017

Es confirma el bon ritme de creixement de la zona de l’euro en el tram final del 2017. En la primera revisió de la sèrie del PIB, Eurostat va corroborar que l’economia de la zona de l’euro va créixer un 0,6% en el 4T 2017, deixant el còmput anual en el 2,5%, el ritme de creixement més elevat després de la crisi, i clarament per sobre de l’1,8% del 2016. Per països, Alemanya va avançar un sòlid 0,6% intertrimestral (2,9% interanual) en el 4T 2017, fet que va situar el còmput anual en el 2,5%. Per la seva banda, l’economia italiana va avançar un 0,3% intertrimestral (1,6% interanual), un ritme molt més contingut i a més una mica per sota del que s’esperava (1,5% en el còmput anual). Per la seva banda, els països de l’est d’Europa van registrar les majors taxes de creixement de la UE. Va destacar Hongria, amb un creixement del 4,8% interanual en el 4T 2017 (4,2% total anual), i Polònia, amb un 4,3% interanual (4,6% el 2017). En conjunt, aquestes dades corroboren que Europa va acabar el 2017 amb bon peu i auguren unes perspectives favorables per al 2018.

La producció industrial de la zona de l’euro es dispara el desembre i marca el registre més alt del 2017. Segons Eurostat, l’índex de producció industrial va créixer un 5,2% interanual, 1,6 p. p. per sobre del registre del mes anterior i molt per sobre de la mitjana de l’any 2017 (2,9% interanual).

Economia portuguesa

El PIB de Portugal va avançar un robust 0,7% intertrimestral en el 4T 2017, 2 dècimes per sobre del creixement intertrimestral del 3T (2,4% en termes interanuals). A falta de conèixer el detall per components, l’Institut Nacional d’Estadística apunta que la demanda interna va disminuir lleugerament la seva contribució al creixement a causa d’una moderació del ritme d’avanç del consum privat, mentre que la demanda externa va augmentar la seva contribució, amb una major acceleració de les exportacions de béns i serveis que de les importacions. Per al conjunt de l’any 2017, el creixement del PIB es va situar en el 2,7%, la taxa més alta des de l’any 2000 (1,5% el 2016). Les perspectives per al 2018 són positives, tot i la lleu desacceleració prevista (2,3%).

Les noves operacions de crèdit per a la compra d’habitatge van registrar un creixement significatiu el 2017, reflex del dinamisme del mercat immobiliari. El nou crèdit a l’habitatge va augmentar un 41,4% interanual en l’acumulat de 2017 i va assolir els 7.411 milions d’euros, un nivell encara inferior als nivells registrats abans de la crisi. A més, el crèdit al consum va continuar evolucionant positivament (10,1%), mentre que el nou crèdit a empreses va disminuir (–3,6% per a pimes i –3,0% per a grans empreses).

Compartir: