Compartir: 
Es manté la debilitat en el sentiment econòmic global al final del 2TEs manté la debilitat en el sentiment econòmic global al final del 2T

Es manté la debilitat en el sentiment econòmic global al final del 2T. En concret, al juny, l’indicador compost global PMI es va mantenir estable en un nivell contingut (51,2 punts). L’índex de serveis va millorar lleugerament en el mes, fins als 51,9 punts (+0,3 punts respecte al maig). Tot i això, el de manufactures va tornar a baixar, fins als 49,4 punts (–0,4 punts), i va continuar situat per sota del límit dels 50 punts (valor que separa la zona expansiva de la recessiva). Les tensions comercials renovades entre els EUA i la Xina durant el mes de maig i les primeres setmanes de juny probablement van ser darrere d’aquest deteriorament en l’índex manufacturer. En aquest sentit, el reinici de les negociacions comercials entre els dos països podrien donar suport a una millora en el sentiment global en els propers mesos.

Els indicadors econòmics dels EUA segueixen apuntant a una moderació del creixement en el 2T, i la inflació es manté continguda. Així, els models de previsió del PIB de les diferents reserves federals situen el creixement del 2T al voltant de l’1,5% (en termes intertrimestrals anualitzats). Es tracta d’una xifra positiva, però clarament per sota del 3,1% del trimestre anterior. Per la seva banda, la inflació general es va situar en l’1,6% al juny, 2 dècimes per sota del mes anterior, mentre que la subjacent va repuntar al mes, fins al 2,1% (+0,1 p. p.). Tot i el repunt en la inflació subjacent, no hi ha signes de pressions inflacionistes, fet que refermarà l’estratègia de la Fed en la retallada de tipus (vegeu la secció de Mercats financers).

El sector exterior es debilita a la Xina. En concret, les exportacions xineses van caure un 1,3% interanual al juny (+1,1% al maig), un retrocés que s’atribueix, en bona mesura, a la introducció de nous aranzels per part dels EUA al maig i al menor dinamisme de la demanda global. Amb aquesta dada, les exportacions xineses han augmentat en l’acumulat de 12 mesos fins al juny un 4,0% interanual (5,0% fins al maig). Les importacions, per la seva banda, van tornar a caure al juny.

Compartir: