Compartir: 
Factors externs pressionen el creixement i la inflació lleugerament a la baixa

El BCE rebaixa les seves previsions de creixement de la zona de l'euro fins a l'1,4% el 2015 i l'1,7% el 2016 i el 2017. Aquestes xifres, una mica per sota del registre de fa tres mesos, són conseqüència de l'impacte de la desacceleració de les economies emergents i no posen en qüestió la recuperació de la zona de l'euro, que continua recolzada, sobretot, per la demanda interna. La institució preveu que l'increment gradual de la inflació serà un xic menor, a causa de la davallada del preu del petroli.

La inflació de la zona de l'euro es manté estable en el 0,2% a l'agost. La forta recaiguda del preu del petroli va ser compensada en gran mesura per l'augment del preu dels aliments frescos. La inflació subjacent no va variar, però s'espera que pugi gradualment, impulsada per la millora del mercat laboral (la taxa d'atur va baixar dues dècimes el juliol, fins al 10,9%).

Compartir: