Economia internacional


Desacceleració sincronitzada del creixement mundial el 2019, segons les noves previsions de l’FMI

Desacceleració sincronitzada del creixement mundial el 2019, segons les noves previsions de l’FMI . En concret, la institució internacional va tornar a reduir les seves previsions de creixement mundial: fins al 3,0% el 2019 (–0,2 p. p. per sota de les xifres que manejava al juliol), i fins al 3,4% el 2020 (–0,1 p. p.). Després d’aquesta revisió, l’escenari global de l’FMI se situa en línia amb el de CaixaBank Research (en el 3,0% i 3,2%, respectivament). La revisió del Fons reflecteix, en bona part, l’efecte negatiu de les mesures...

Pàgines