Economia internacional


Es manté la debilitat en el sentiment econòmic global al final del 2T

Es manté la debilitat en el sentiment econòmic global al final del 2T . En concret, al juny, l’indicador compost global PMI es va mantenir estable en un nivell contingut (51,2 punts). L’índex de serveis va millorar lleugerament en el mes, fins als 51,9 punts (+0,3 punts respecte al maig). Tot i això, el de manufactures va tornar a baixar, fins als 49,4 punts (–0,4 punts), i va continuar situat per sota del límit dels 50 punts (valor que separa la zona expansiva de la recessiva). Les tensions comercials renovades...

Pàgines