Economia internacional


L’FMI espera una recuperació moderada el 2020, però manté un balanç de riscos apreciable

L’FMI espera una recuperació moderada el 2020, però manté un balanç de riscos apreciable . Després d’un avanç del 2,9% el 2019, l’economia mundial creixerà un 3,3% el 2020 i un 3,4% el 2021, 1 i 2 dècimes, respectivament, per sota de les xifres que manejava el Fons en les seves previsions d’octubre (i en consonància amb les previsions de CaixaBank Research). La revisió és el resultat, en bona part, de la moderació del creixement en algunes economies emergents, en particular l’Índia. Tot i aquesta revisió a la baixa, l’FMI...

Pàgines