Economia europea


La Comissió Europea (CE) manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euro

La Comissió Europea (CE) manté pràcticament sense canvis les previsions de creixement per a la zona de l’euro . En particular, la Comissió va mantenir la seva previsió de creixement per a la zona de l’euro el 2019 en l’1,2%, i va rebaixar en 0,1 p. p. la seva previsió per al 2020, fins a l’1,4%. Tot i l’absència de canvis substancials, la CE va destacar que les perspectives econòmiques a curt termini són una mica pitjors que el que pronosticava a la primavera, atès que la desacceleració de la...

Pàgines